Academisch Cultureel Forum

Het Centrum voor Europese Cultuur werd in december 1993 opgericht. Eerder in 2013 werden de Commissie van het CEC en de Commissie Uitstraling (CU) van de KVAB samengevoegd. Omdat beide commissies hetzelfde gemeenschappelijke doel hadden, nl. het organiseren van activiteiten voor een algemeen publiek, lag deze keuze tot synergie voor de hand. Er werd geopteerd om deze nieuwe groep verder door het leven te laten gaan als Academisch Cultureel Forum (ACF), die werkt onder duovoorzitterschap van Mark Eyskens en Frans Boenders. Omdat er al jaren ook activiteiten werden georganiseerd die niet direct een binding hadden met Europa en om anderzijds alle activiteiten van de Commissie Uitstraling te kunnen dekken werd nagedacht over een nieuwe naam.

ACF werkt samen met andere culturele organisaties in het samenwerkingsverband PodiJaC, wat staat voor Podium Jongeren Academie Concerten, en ook simpelweg voor Podium en Academisch. De andere organisaties zijn het Sociaal Werk Uitvoerende Kunstenaar (SWUK), de Internationale vereniging voor muziekeducatie (IVME), de Muziekraad Vlaanderen (MRVL), AULOS en Davidsfonds Academie.

Concert Laureaten Belfius Classics ‘Pro Civitate’: Hendrik Lasure en Felix Vermeirsch

24 september 2014

Telkens in het najaar, maand september, worden laureaten van deze wedstrijd op... (meer)

Namiddagsymposium Kroätie in relatie tot de EU, België en Vlaanderen

1 oktober 2014

... (meer)

Concert met Tetragonist.

15 oktober 2014

Elk jaar zal een concert worden gepland met laureaten van de vzw... (meer)

Rough: een muziek-theaterproductie rond het leven van Debussy met o.m. Kurt Van Eeghem

4 december 2014

In samenwerking met VLAST als Jubileumactiviteit in kader van het 10 jarig... (meer)