Academisch Cultureel Forum

Het Centrum voor Europese Cultuur werd in december 1993 opgericht. Eerder in 2013 werden de Commissie van het CEC en de Commissie Uitstraling (CU) van de KVAB samengevoegd. Omdat beide commissies hetzelfde gemeenschappelijke doel hadden, nl. het organiseren van activiteiten voor een algemeen publiek, lag deze keuze tot synergie voor de hand. Er werd geopteerd om deze nieuwe groep verder door het leven te laten gaan als Academisch Cultureel Forum (ACF), die werkt onder duovoorzitterschap van Mark Eyskens en Frans Boenders. Omdat er al jaren ook activiteiten werden georganiseerd die niet direct een binding hadden met Europa en om anderzijds alle activiteiten van de Commissie Uitstraling te kunnen dekken werd nagedacht over een nieuwe naam.

ACF werkt samen met andere culturele organisaties in het samenwerkingsverband PodiJaC, wat staat voor Podium Jongeren Academie Concerten, en ook simpelweg voor Podium en Academisch. De andere organisaties zijn het Sociaal Werk Uitvoerende Kunstenaar (SWUK), de Internationale vereniging voor muziekeducatie (IVME), de Muziekraad Vlaanderen (MRVL), AULOS en Davidsfonds Academie.

Concert laureaten cantabile pianowedstrijd 2014

4 maart 2015

... (meer)

Da Vincilezing over Ernest Solvay

11 maart 2015

... (meer)

Lentecyclus dag 1: De balans van het functioneren van de democratie in Europa

22 april 2015

... (meer)

Lentecyclus dag 2: Staats(her-)vorming buiten Europa

29 april 2015

... (meer)

Lentecyclus dag 3: Staatsstructuren in de brics

8 mei 2015

... (meer)