mei
20
2016

Debat: Talige diversiteit in het Vlaams onderwijs

Hoe ga je als school en als leerkracht om met talige diversiteit op school?Meer lezen

mei
19
2016

Herlezingenreeks: Jan Van Landeghem

Jan Van Landeghem, componist, Klasse Kunsten.

De "Chansons de fou" zijn een reeks van zeven vrij sombere, maar prachtige gedichten die als een soort refrein zijn opgenomen doorheen de gedichten van Les Campagnes hallucinées (1893). Ze zijn het voorwerp van een avondvullende compositie met soli, ensemble en choreografie van Jan Van Landeghem voor zijn doctoraat in de kunsten. Een van de toonzettingen werd vorig jaar gecreëerd in de Koninklijk Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten nl.: "Je suis celui qui...Meer lezen

mei
18
2016

Debat: STEM-leerkrachten en -lerarenopleidingen

SITUERING

Science, Technology, Engineering en Mathematics: STEM is actueel in Vlaanderen. STEM-academies, het STEM-platform, het STEM-charter … ze streven naar een versterking van de wetenschappelijk-technische geletterdheid van de jeugd. Dit is niet alleen nuttig voor de invulling van knelpuntjobs, maar vooral cruciaal voor een verantwoord burgerschap in onze complexe en technologiegedreven kennismaatschappij.

Om bij te dragen tot deze belangrijke ontwikkeling, bracht de Academie een Standpunt uit, getiteld De STEM-leerkracht — een analyse van het STEM-onderwijslandschap in Vlaanderen met aanbevelingen voor...Meer lezen

mei
11
2016

Joint Seminar on Capacity Remuneration Mechanisms

Today, the ultimate goal of electricity markets, not only in Belgium but all over Europe, is to ensure the progressive decarbonisation of the system whilst at the same time guaranteeing high levels of security of supply at affordable costs. What we observe, however, is essentially a struggle of utilities to find the right balance between these three pillars since action in one domain inevitably triggers an impact on the other two. In order to comply with the decarbonisation objective, for...Meer lezen

mei
2
2016

Geestelijke gezondheid, welzijn en geluk

Tijdens het eerste symposiuml van de Lentecyclus 2016 vertrekken we van wat men typisch onder lichamelijke ziektes verstaat. We wijzen hierbij op de grote invloed van persoonlijkheid en gedrag hierop, bijvoorbeeld bij kanker, hart- en vaatziekten, diabetes enz. Dit deelthema laat ook toe om nadruk te leggen op de grote rol van preventie (voorkomen van ziekte, wat in vele opzichten beter is dan genezen). Ook de impliciete dualiteit in de gezondheidszorg tussen lichaam en geest (bv. in het begrip psychosomatiek,...Meer lezen

apr
25
2016

Lichamelijke en geestelijke gezondheid in context

Tijdens het tweede symposium van de Lentecyclus benaderen we gezondheid meteen in brede zin, als lichamelijke en geestelijke gezondheid (o.a. omdat het onderscheid in zekere zin betwistbaar is). We kijken naar contextfactoren rond de persoon die een invloed hebben op gezondheid en welbevinden, bv. gezin, school, werk en zelfs de bredere maatschappij. Naast de klinische psychologie is hier een rol weggelegd voor orthopedagogen, schoolpsychologen, arbeidspsychologen en gezondheids- en welzijnswerkers in tal van settings buiten de ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Het M...Meer lezen

apr
21
2016

Herlezingenreeks: David Gullentops

Emile Verhaeren (1855-1916) is wellicht een van de meest vooraanstaande Belgische (Franstalige) dichters. Zijn omvangrijk oeuvre wordt over het algemeen herleid tot de lofzang der liefde in de trilogie Les Heures, en tot de sombere evocatie van de uittocht van het platteland naar  de stad tijdens de industriële omwenteling in Les Villes tentaculaires. Deze gedichten worden bestempeld als hartstochtelijk en romantisch geëngageerd. Ze gaan in tegen het gangbare taalgebruik (“tentaculaire”) en metrum (polymetrische verzen). Dit wijdverspreide beeld stemt niet noodzakelijk...Meer lezen

apr
20
2016

Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs - zin of onzin?

Wil Vlaanderen een pioniersrol blijven vervullen als kennisregio dan is een transformatie van het hoger onderwijs onder invloed van de digitalisering essentieel. Onze hogescholen en universiteiten zetten al sterk in op blended learning maar kunnen de mogelijkheden niet pas optimaal benut worden als samengewerkt wordt over de instellingen heen?

Bestaat er voldoende draagvlak om over te gaan tot interuniversitaire en zelfs internationale samenwerking? Welke meerwaarde kan dit creëren? Op welke manier dient een Vlaams plaform voor technologie in het onderwijs...Meer lezen

apr
18
2016

Lichamelijke gezondheid en gedrag

Tijdens het derde symposium van de Lentecyclus ligt de nadruk op de zogenaamde geestelijke gezondheid en de ruimere problematiek van welzijn, welbevinden en ons streven naar geluk. Kan onze gezondheidszorg de uitbreiding naar zgn. niet-lichamelijke problematieken aan? Hoe zit het met het uitbouwen van voorzieningen hier (wachtlijsten, persoonsvolgende financiering), de terugbetaling van dergelijke diensten door ziekenfondsen en verzekeringen, enz.? Ook hier willen we het voldoende breed open trekken naar modernere visies hierop (bv. “mindfulness”, e-health, online diensten voor psycho-educatie en psychotherapie)...Meer lezen

feb
27
2016

Congres: Kunst & Stad

Wat betekenen steden voor de kunsten en wat betekenen de kunsten voor steden in verleden, heden en toekomst?Meer lezen

feb
25
2016

Toekomst Elektrische Voertuigen en Voertuigen op Gas

Het aantal inschrijvingen van elektrische auto's in ons land lag in 2015 veel hoger dan in 2014. Toch blijkt dat de Belg eerder kiest voor hybrid auto's dan voor elektrische auto's. Rijdt de Belg niet elektrisch omdat er te weinig laadpalen zijn of zijn er nog niet veel laadpalen omdat er te weinig gebruikers zijn? Of komt het door de te hoge prijs van de batterijen?

Vlaams Minister van Energie Annemie Turtelboom wil tegen 2020 maar liefst 40.000 aardgaswagens op...Meer lezen

feb
11
2016

Herlezingenreeks: Irina Veretenicoff

Irina Veretennicoff, Klasse van de natuurwetenschappen, theoretisch fysicus met bijzondere interesse voor de  interactie tussen licht en materie, toegepast in de fotonica.

Als spits van het nieuwe Academieopzet wil ik bijdragen tot bruggen slaan ondanks de verschillende talen die in wetenschappelijke disciplines gelden, met het oog op een (universele) interpretatie van de natuur en de mensheid. Natuurkunde is een taal, een neurologische constructie eeuwenlang door de mens ontwikkeld om met de Natuur (in al haar aspecten!) een dialoog te kunnen...Meer lezen

okt
14
2015

Debatavond: Energiezuinig (ver)bouwen

Energiegebruik van gebouwen is verantwoordelijk voor 40 % van het landelijke eindverbruik. Dat energieverbruik zou door anders te bouwen behoorlijk lager kunnen zonder de leef- en bruikbaarheid aan te tasten. Toch is de realiteit van afwegingen vaak complexer dan ze lijkt. Bewonersgedrag speelt een veel grotere rol dan aangenomen en bijna energieneutraal lijkt moeilijker dan gehoopt. Volgens het Standpunt van de Academie is het zeer twijfelachtig of de stap naar netto nul (nZEB) of netto plus energie (n+EB) bruikbare concepten zijn voor...Meer lezen

sep
25
2015

Congres: Naar een duurzaam kunstenlandschap

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten organiseert dit congres in het kader van haar Denkersprogramma Kunst & Geld, een initiatief van de Klasse van de Kunsten. Het congres is niet zozeer een zoektocht naar de mechanismen die schuilgaan achter de prijsvorming rond topwerken en de drijfveren van de koper. Wel buigt het zich over het wezen zelf van de kunstbeleving en de instandhouding van de kunstsector in Vlaanderen. Het thema van het congres luidt dan ook...Meer lezen

jun
10
2015

Innovative Entrepreneurship via Spin-offs of Knowledge Centres

The number of start-up enterprises in Flanders has decreased lately, while the number of spin-offs from knowledge centers has increased. There are numerous initiatives in Flanders, Belgium and Europe that seek to promote business start-ups. The Technical Science Class (KTW) and Natural Science Class (KNW) of the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and Arts (KVAB) published a position paper specifically on spin-offs arising from knowledge centers, therefore making an immediate link to innovation. These spin-offs are located mainly...Meer lezen

mei
8
2015

Staatsstructuren in grootmachten

Een diepteanalyse van het politieke landschap van drie grootmachten. Het Russische politieke en economische systeem onderging diepgaande veranderingen na de implosie van de USSR. India is een goed functionerende federatie en een betrouwbare rechtsstaat. Wat kan Europa leren van de bestuurswisselingen in het Chinese bestuursapparaat? Meer lezen

mei
5
2015

Debatavond: Opslag van energie

Productie van energie is niet afgestemd op vraag: zoektocht naar betaalbare en betrouwbare mogelijkheden voor tijdelijke energieopslag.Meer lezen

apr
29
2015

Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs

Studiedag met debat naar aanleiding van de publicatie van het Standpunt "Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs" van KVAB en de Jonge Academie.Meer lezen

apr
29
2015

Staats(her-)vorming buiten Europa

Toen eind 2010 het Tunesische volk in opstand kwam tegen het autoritaire bewind van president Ben Ali nadat Mohammed Bouazizi, een jonge fruithandelaar die trachtte te overleven in moeilijke omstandigheden, zichzelf in brand had gestoken, was dit het startsignaal voor een reeks opstanden, revoltes en revoluties die het Midden-Oosten en Noord-Afrika grondig veranderden. Een golf van optimisme was waarneembeer in de regio maar ook ver daarbuiten. De Arabische wereld, zo dacht men, zou de mars van de volkeren naar meer...Meer lezen