mei
8
2015

Staatsstructuren in grootmachten

Een diepteanalyse van het politieke landschap van drie grootmachten. Het Russische politieke en economische systeem onderging diepgaande veranderingen na de implosie van de USSR. India is een goed functionerende federatie en een betrouwbare rechtsstaat. Wat kan Europa leren van de bestuurswisselingen in het Chinese bestuursapparaat? 

mei
5
2015

Debatavond: Opslag van energie

Productie van energie is niet afgestemd op vraag: zoektocht naar betaalbare en betrouwbare mogelijkheden voor tijdelijke energieopslag.

apr
29
2015

Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs

Studiedag met debat naar aanleiding van de publicatie van het Standpunt "Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs" van KVAB en de Jonge Academie.

apr
29
2015

Staats(her-)vorming buiten Europa

Toen eind 2010 het Tunesische volk in opstand kwam tegen het autoritaire bewind van president Ben Ali nadat Mohammed Bouazizi, een jonge fruithandelaar die trachtte te overleven in moeilijke omstandigheden, zichzelf in brand had gestoken, was dit het startsignaal voor een reeks opstanden, revoltes en revoluties die het Midden-Oosten en Noord-Afrika grondig veranderden. Een golf van optimisme was waarneembeer in de regio maar ook ver daarbuiten. De Arabische wereld, zo dacht men, zou de mars van de volkeren naar meer...

apr
22
2015

De democratische balans in Europa

Een toenemend aantal landen bevindt zich in de toestand van ‘failed states’, economische chaos, geweld en schending van de mensenrechten. Dit geldt voor heel wat Afrikaanse landen maar ook voor de landen, waar de zogenaamde Arabische lente heeft plaatsgevonden. Welke staatkundige oplossingen zijn daar wenselijk en mogelijk?

Een gelijkaardige vraag rijst in verband met onder meer China en Rusland, landen wier staatkundig verleden steeds despotisch en autoritair is geweest. Daarbij moet de vraag worden gesteld in welke mate de parlementaire...

dec
6
2014

Energie van de Toekomst: van Utopie naar Realiteit

Onze energievoorziening staat voor een ongeziene omwenteling. 

nov
28
2014
E

Symposium: Flanders Future as a Knowledge Society

A knowledge society generates, processes, shares and makes available to all members of the society knowledge that may be used to improve the human condition.

nov
19
2014
E

Final conference Blended Learning

Should higher education institutions embrace the digital revolution as the key to a new future?

nov
13
2014

Debatavond: Nieuwe generatie kernreactoren

Kernenergie is op dit moment verantwoordelijk voor 15 % van de energieproductie wereldwijd. Ook wordt verwacht dat de capaciteit van kernenergie wereldwijd zal toenemen van 393 GW in 2009 tot 630 GW in 2035. Een nieuwe generatie kleine en middelgrote kernreactoren, de zogenoemde Generatie IV, kan een aanzienlijke vermindering in brandstof en kernafval bieden door verbruikte splijtstof te opnieuw te gebruiken voor energieproductie. Zo heeft de nieuwe regering van Zweden de deur opengezet voor de bouw van een nieuwe Generatie...

dec
11
2013

Slotsymposium Jeugdwerkloosheid

Jeugdwerkloosheid is een aspect van de arbeidsmarktproblematiek dat tot voor kort relatief weinig aandacht kreeg. Zij is van groot belang voor Vlaanderen, zowel als België en heeft een Europese en internationale dimensie. De impact van de jeugdwerkloosheid op het welzijn van jongeren en op onze welvaart is aanzienlijk. Langdurige jeugdwerkloosheid geeft aanleiding tot stijgende armoede en ongelijkheid. Zij vormt een bedreiging voor de financiering van de sociale zekerheid. Jeugdwerkloosheid is in ruime mate conjunctuurgebonden, maar heeft, zeker wat ons land...