Select a period

Tuesday 02/06/2015

CF: New trends in Hopf algebras and tensor categoriesBrossé Kris
Gang D
Rubens

Thursday 04/06/2015

Raad van BestuurBrossé Kris
Bibliotheek

Tuesday 09/06/2015

FrancquiprijsBrossé Kris
Troon
Marmer
SioenBrossé Kris
Rubens
Gang D
Albert II

Wednesday 10/06/2015

Denkersprogramma Spinn OffsBrossé Kris
Albert II
Marmer

Thursday 11/06/2015

CF: Posthumus-conferentieBrossé Kris
Ockeghem
Albert II
Marmer
Rubens
Stevin
Gang D

Friday 12/06/2015

CF: Posthumus-conferentieBrossé Kris
Ockeghem
Albert II
Marmer
Rubens
Stevin
Gang D

Wednesday 17/06/2015

Vergadering ACFBrossé Kris
Van Eyck

Thursday 18/06/2015

CF: Waterloo en de beeldvorming over de "plek"Waterloo in de letterenBrossé Kris
Gang D

Friday 19/06/2015

CF: Waterloo en de beeldvorming over de "plek"Waterloo in de letterenBrossé Kris
Gang D

Saturday 20/06/2015

CF: Waterloo en de beeldvorming over de "plek"Waterloo in de letterenBrossé Kris
Gang D