Hun taken worden vastgelegd in de statuten van de Academie. De Statuten en het huishoudelijke reglement leggen de werking van de Academie vast. U kan ze hieronder downloaden.

Download de statuten hier Download de statuten zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad hier

Voorzitter

De huidige voorzitter van de Academie is de heer Ludo Gelders.

De Academie wordt door de voorzitter en de vast secretaris vertegenwoordigd, onverminderd artikel 2 van de wet van 27 mei 1947 op de rechtspersoonlijkheid.

De Koning benoemt de Voorzitter van de Academie. De Voorzitter wordt bij geheime stemming verkozen door de Algemene Vergadering onder de drie kandidaten, die voorgesteld werden door, om de beurt, de Klasse van de Natuurwetenschappen, de Klasse van de Menswetenschappen, de Klasse van de Kunsten en de Klasse van de Technische Wetenschappen.

Zijn/haar verkiezing geldt voor een termijn van twee jaar ingaand op 1 januari van het werkjaar. Het jaar dat aan zijn mandaat voorafgaat is hij aantredende voorzitter en het jaar volgend op zijn mandaat is hij aftredende voorzitter.

De voorzitter zit de algemene vergaderingen van de Academie en de vergaderingen van het Bureau en de Bestuurscommissie voor.

Bij hoogdringendheid kan de voorzitter samen met de vast secretaris beslissen.