Contactfora

Contactfora zijn wetenschappelijke bijeenkomsten om specialisten van eenzelfde wetenschappelijke discipline uit de Vlaamse universiteiten met een aantal buitenlandse collega's samen te brengen in de Academie rond een actueel thema.

Documenten
infogids aanvraagformulier
Goedgekeurde contactfora:

Informatiegids en benodigde formulieren

Voor het jaar 2013 zijn de modaliteiten van de contactfora aangepast. De subsidie van € 2.500 wordt onder strengere criteria toegekend, nl. alleen als het contactforum kan leiden tot een cyclus in het Denkersprogramma of een Standpunt van de Academie.

De nieuwe informatiegids kan u hier downloaden.

Het nieuwe inschrijvingsformulier kan u hier downloaden.

Voor aanvragen of voor meer informatie kan u terecht bij forum[apenstaart]kvab.be.

In het kort

Met de Contactfora sponsort de Academie kwalitatief hoogstaande wetenschappelijke bijeenkomsten in de domeinen natuurwetenschappen, menswetenschappen, technische wetenschappen en kunsten in het Paleis der Academiën. Ze hebben tot doel specialisten van eenzelfde of uit meerdere wetenschappelijke disciplines uit binnen- en buitenland samen te brengen in de Academie en zo het wetenschappelijk onderzoek rond een actueel thema te stimuleren. De aanvragen worden twee maal per jaar afgesloten op 1 april en 1 oktober. In 2013 is de aanvraagprocedure voor de contactfora gewijzigd.

Iedere wetenschapper verbonden aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs (universiteiten en hogescholen) of onderzoek (wetenschappelijke instellingen zoals o.a. IMEC, ITG, VIB, VITO, VLIZ,…) kan een aanvraag indienen. Bij goedkeuring kunnen de organisatoren gratis beschikken over de benodigde infrastructuur van de Academie, met bijpassende logistieke en administratieve ondersteuning. Daarbovenop kan ook een financiële toelage van maximum € 2500 ter beschikking gesteld worden voor zover het thema leidt tot een publicatie in de reeks Standpunten in samenwerking met en op initiatief van één van de Klassen. De vroeger automatisch toegekende toelage van € 2500 valt dus weg.