May
25
2018

Ggo's anno 2018

Een van de grootste uitdagingen in de 21ste eeuw is het op een meer duurzame wijze voeden van een nog steeds groeiende wereldbevolking. Ggo-technologie wordt in deze context vaak genoemd, vreemd genoeg enerzijds als deel van de oplossing maar anderzijds ook als obstakel dat een oplossing in de weg staat. De reden voor deze tegenstelling is dat de discussie meestal over andere elementen gaat dan de ggo’s zelf. Ze gaat bijvoorbeeld over monoculturen, herbicidengebruik of over negatieve gevolgen van de...

May
23
2018

Fernand Léger, Schoonheid alom

Bezoek aan een tentoonstelling over een van de bekendste moderne kunstenaars, en een gepassioneerde observator van een bruisende eeuw: Fernand Léger. 

May
16
2018

Ooit was ik een mens

De laatste dag van de Lentecyclus zoomt in op transhumanisme in relatie tot de menswetenschappen en de kunsten.

May
2
2018

De robo sapiens

De tweede dag van de Lentecyclus heeft als thema: de technische maakbaarheid van de mens. 

Apr
25
2018

De genetisch gewijzigde sapiens

De eerste dag van de Lentecyclus zoomt in op de biologische maakbaarheid van de mens.

Apr
17
2018
E

Workshop: Privacy, healthcare and data science

The internet, big data and social networks have changed our everyday lives and much more is to come. The possibilities are endless but what threats to our privacy lurk in the digital world around us? How should data science be applied to sensitive health-related information?

On May 25, 2018 the General Data Protection Regulation GDPR that will  become active in the entire EU, and this has rightfully focussed the attention on our privacy. A solid understanding of the problems, issues,...

Apr
16
2018

Artificiële intelligentie: Naar een vierde industriële revolutie?

Artificiële Intelligentie (AI) zit wereldwijd in de lift. Dankzij betere algoritmen, meer computerkracht en meer data, is het nu mogelijk om allerlei toepassingen te bouwen in heel wat domeinen van menselijke activiteit: van geneeskunde tot administratie, van autonome wagens tot intelligente zoekmachines voor het web. Hierdoor is een soort goudkoorts ontstaan, vooral in Amerika en China, waarbij bestaande ondernemingen, maar ook nieuwe start-ups, op grote schaal investeren. Er ontstaat een nieuwe industrie met mogelijkerwijze een grote maatschappelijke impact.

Het nieuwe KVAB...

Apr
13
2018

Pompei, the immortal city

Bezoek aan een tentoonstelling over de verwoesting van Pompeii.

Mar
24
2018

AMVK in M HKA

Bezoek aan de tentoonstelling AMVK van Anne-Mie van Kerckhoven in het M HKA samen met de Klasse Kunsten.

Mar
21
2018

Bouwen met Natuur & Aquapunctuur

Naar een klimaatbestendig en waterveilig Vlaanderen. Da Vincilezing door Ronald Waterman

Dec
18
2017
E

Presentation Publication: Multiculturalism: How can society deal with it?

We are pleased to announce that the publication of the Final Report of the KVAB Thinkers’ Programme on Multiculturalism: How can Society deal with it? will be presented on Monday December 18, 2017 – 12:00am at the Palace of the Academies in Brussels, in the presence of the authors Tariq Modood and Frank Bovenkerk.

More information on the Thinkers’ programme can be found on here....

Dec
16
2017

Openbare Vergadering

Op zaterdag 16 december 2017 om 10.00 uur vond de Openbare Algemene Vergadering van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten plaats in het Paleis der Academiën te Brussel.

Dec
11
2017
E

The Limits of Transparency

More transparency! This demand can currently be heard everywhere. Transparency is meant to magically solve most problems of social life in today’s democracies and the consensus holds that more transparency is unconditionally positive. Transparency is, however, not simply given, but rather the result of deliberate operations. If transparency exists only as manufactured, there can only be transparency where the manufacturing operations are negated or made invisible, just as the windowpane only works if one sees through the glass and not...

Dec
6
2017

Uitreiking Frans Van Cauwelaertprijs

De Frans Van Cauwelaertprijs wordt uigereikt aan Prof. dr. Philippe Tassin, gevolgd door een lezing door de laureaat.

Nov
29
2017

The Central Role of End Users in the Energy Transition

In the energy system of the 21st century, prosumers will become key players. This symposium analyses challenges & opportunities.

Nov
24
2017

Eindejaarsrecital met Jolente De Maeyer & Nikolaas Kende

Het Eindjeaarsrecital van de Academie zet werk van componisten-academieleden op het programma, uitgevoerd door Jolente De Maeyer en Nikolaas Kende 

Nov
16
2017

Event Wetenschapscommunicatie

"Doedag" rond wetenschapscommunicatie met "Kom naar buiten" en prijsuitreiking van de onderscheidingen wetenschapscommunicatie.

Nov
14
2017

Privacy in tijden van internet, sociale netwerken en big data

Welke gevaren voor onze privacy houden zich schuil in onze digitale leefwereld? Debat & gevallenstudies relevant voor overheid, onderwijs en iedere alerte burger.

Nov
8
2017

Focus: Open Science

De wetenschap in het digitale tijdperk is in transitie. Onderzoekers publiceren niet alleen hun artikels "open access", maar delen ook steeds vaker hun onderzoeksdata, preregistreren hun studies en becommentariëren elkaars onderzoeksresultaten in open discussiefora.
Komt de European Open Science Cloud er, en hoe groot is zijn impact? Welke belangrijke evoluties kunnen we nog verwachten? Welk potentieel heeft een open wetenschap om burgers te informeren of hen te betrekken bij onderzoek? En welke gevolgen heeft de toenemende data-intensiteit van wetenschappelijk...