Nov
8
2017

Focus: Open Science

De wetenschap in het digitale tijdperk is in transitie. Onderzoekers publiceren niet alleen hun artikels "open access", maar delen ook steeds vaker hun onderzoeksdata, preregistreren hun studies en becommentariëren elkaars onderzoeksresultaten in open discussiefora.
Komt de European Open Science Cloud er, en hoe groot is zijn impact? Welke belangrijke evoluties kunnen we nog verwachten? Welk potentieel heeft een open wetenschap om burgers te informeren of hen te betrekken bij onderzoek? En welke gevolgen heeft de toenemende data-intensiteit van wetenschappelijk...

Oct
18
2017
E

When research integrity gets challenged — 3rd Interuniversity Symposium on RI

We invite young and senior researchers as well as university policy makers to learn about recent developments, deliberate on moral cases, discuss the potential of open science for RI and debate on the transparancy of communicating about fraud cases.

Oct
11
2017

IMEC: Technologieontwikkeling voor een betere wereld

Deze lezing licht de werking van imec toe, de R&D portfolio en wat de impact zal zijn op onze toekomstige samenleving.

Sep
21
2017

Gezondheidszorg in evolutie - debat

Een duidelijkere taakverdeling tussen ziekenhuizen? Meer toegankelijke informatie over de kwaliteit van zorgverstrekkers en ziekenhuizen? Meer marktwerking in de zorg? Een nieuw systeem van financiering voor de zorgverstrekkers? Meer overheidsbudget voor gezondheid? Debatteer mee over de toekomst van gezondheidszorg in Vlaanderen.

Sep
20
2017

Pianoconcert Russell Hirshfield

Dr. Russell Hirshfield brengt muziek van Alexander Scriabin, Claude Debussy, Piet Swerts, André Laporte en Luc Van Hove.

Sep
19
2017

Artificiële intelligentie - studiedag & debat

Debatteer mee over de toekomst van artificiële intelligentie in Vlaanderen en Europa. Welke opportuniteiten biedt AI, maar ook welke risico's? Wat zijn de limieten van AI? Kunnen we nog concurreren met de VS en China? Wat zal de impact zijn op onze welvaart en ons mensbeeld?

Sep
13
2017

Recyclage anno 2017

Da Vincilezing door Egbert Lox: Umicore's voorbeelden van duurzaam ondernemen.

Jun
23
2017
E

Multiculturalism - How can society deal with it?

The 2017 Thinkers' Programme reflects on the complex theme of multiculturalism, more specifically: multiple identities in conflict and/or harmony. Tariq Modood and Frank Bovenkerk look forward to further discuss this subject with several keynote speakers and you, our esteemed audience!

Jun
21
2017

Die minne es al

De wereldcreatie van de opera Revelations van Wim Henderickx is gebaseerd op het werk van Hadewijch. Lezing over de genese.

May
23
2017

Marktmodellen in de energiesector

De eindgebruiker krijgt vandaag een centrale rol toebedeeld in het elektriciteitssysteem. Deze transitie doet nieuwe marktmodellen ontstaan.

May
9
2017
E

Topical Issues

The European Union faces great challenges. Sir Francis Jacobs, Koen Lenaerts and Herman Van Rompuy are keynote speakers for this final session.

May
2
2017

Europa met vallen en opstaan

De bankencrisis, de euroscrisis, de migratie- en asielcrisis... Uitdagingen onder de loep.

Apr
25
2017

Van Victor Hugo tot Jean-Claude Juncker

Van de Founding Fathers tot de Europese Unie vandaag.

Apr
19
2017

Voorstelling publicatie over bloementapijt

Standpuntvoorstelling op het stadhuis van Antwerpen. 

Dec
8
2016

Hernieuwbare energie

Haalt Vlaanderen de EU-doelstellingen voor hernieuwbare energie?

Dec
1
2016

Frans van Cauwelaertprijs

Prijsuitreiking door Herman Van Rompuy aan prof. dr. Steffen Ducheyne.

Nov
25
2016

Eindejaarsrecital

Werk van componisten Benoit, Hanssens en Ryelandt, uitgevoerd door het Spiegel Kwartet en Jozef De Beenhouwer (piano).

Nov
25
2016

Voorstelling NBW deel 22

Academische zitting over de nieuwe editie van het Nationaal Biografisch Woordenboek.

Nov
18
2016

De wereld van de zuidelijke geleerden

200 jaar geleden werd onder Willem I de Brusselse Academie (her)opgericht. Welke rol speelde deze academie toen?