Feb
11
2016

Herlezingenreeks: Irina Veretenicoff

Irina Veretennicoff, Klasse van de natuurwetenschappen, theoretisch fysicus met bijzondere interesse voor de  interactie tussen licht en materie, toegepast in de fotonica.

Als spits van het nieuwe Academieopzet wil ik bijdragen tot bruggen slaan ondanks de verschillende talen die in wetenschappelijke disciplines gelden, met het oog op een (universele) interpretatie van de natuur en de mensheid. Natuurkunde is een taal, een neurologische constructie eeuwenlang door de mens ontwikkeld om met de Natuur (in al haar aspecten!) een dialoog te kunnen...

Dec
2
2015
E

Symposium: The End of Postwar

An end has come to the political and social consensus that arose in Europe after the catastrophe of World War II. 

Oct
14
2015

Debatavond: Energiezuinig (ver)bouwen

Energiegebruik van gebouwen is verantwoordelijk voor 40 % van het landelijke eindverbruik. Dat energieverbruik zou door anders te bouwen behoorlijk lager kunnen zonder de leef- en bruikbaarheid aan te tasten. Toch is de realiteit van afwegingen vaak complexer dan ze lijkt. Bewonersgedrag speelt een veel grotere rol dan aangenomen en bijna energieneutraal lijkt moeilijker dan gehoopt. Volgens het Standpunt van de Academie is het zeer twijfelachtig of de stap naar netto nul (nZEB) of netto plus energie (n+EB) bruikbare concepten zijn voor...

Sep
25
2015

Congres: Naar een duurzaam kunstenlandschap

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten organiseert dit congres in het kader van haar Denkersprogramma Kunst & Geld, een initiatief van de Klasse van de Kunsten. Het congres is niet zozeer een zoektocht naar de mechanismen die schuilgaan achter de prijsvorming rond topwerken en de drijfveren van de koper. Wel buigt het zich over het wezen zelf van de kunstbeleving en de instandhouding van de kunstsector in Vlaanderen. Het thema van het congres luidt dan ook...

Jun
10
2015
E

Innovative Entrepreneurship via Spin-offs of Knowledge Centres

The number of start-up enterprises in Flanders has decreased lately, while the number of spin-offs from knowledge centers has increased. There are numerous initiatives in Flanders, Belgium and Europe that seek to promote business start-ups. The Technical Science Class (KTW) and Natural Science Class (KNW) of the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and Arts (KVAB) published a position paper specifically on spin-offs arising from knowledge centers, therefore making an immediate link to innovation. These spin-offs are located mainly...

May
8
2015

Staatsstructuren in grootmachten

Een diepteanalyse van het politieke landschap van drie grootmachten. Het Russische politieke en economische systeem onderging diepgaande veranderingen na de implosie van de USSR. India is een goed functionerende federatie en een betrouwbare rechtsstaat. Wat kan Europa leren van de bestuurswisselingen in het Chinese bestuursapparaat? 

May
5
2015

Debatavond: Opslag van energie

Productie van energie is niet afgestemd op vraag: zoektocht naar betaalbare en betrouwbare mogelijkheden voor tijdelijke energieopslag.

Apr
29
2015

Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs

Studiedag met debat naar aanleiding van de publicatie van het Standpunt "Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs" van KVAB en de Jonge Academie.

Apr
29
2015

Staats(her-)vorming buiten Europa

Toen eind 2010 het Tunesische volk in opstand kwam tegen het autoritaire bewind van president Ben Ali nadat Mohammed Bouazizi, een jonge fruithandelaar die trachtte te overleven in moeilijke omstandigheden, zichzelf in brand had gestoken, was dit het startsignaal voor een reeks opstanden, revoltes en revoluties die het Midden-Oosten en Noord-Afrika grondig veranderden. Een golf van optimisme was waarneembeer in de regio maar ook ver daarbuiten. De Arabische wereld, zo dacht men, zou de mars van de volkeren naar meer...

Apr
22
2015

De democratische balans in Europa

Een toenemend aantal landen bevindt zich in de toestand van ‘failed states’, economische chaos, geweld en schending van de mensenrechten. Dit geldt voor heel wat Afrikaanse landen maar ook voor de landen, waar de zogenaamde Arabische lente heeft plaatsgevonden. Welke staatkundige oplossingen zijn daar wenselijk en mogelijk?

Een gelijkaardige vraag rijst in verband met onder meer China en Rusland, landen wier staatkundig verleden steeds despotisch en autoritair is geweest. Daarbij moet de vraag worden gesteld in welke mate de parlementaire...

Dec
6
2014

Energie van de Toekomst: van Utopie naar Realiteit

Onze energievoorziening staat voor een ongeziene omwenteling. 

Nov
28
2014
E

Symposium: Flanders Future as a Knowledge Society

A knowledge society generates, processes, shares and makes available to all members of the society knowledge that may be used to improve the human condition.

Nov
19
2014
E

Final conference Blended Learning

Should higher education institutions embrace the digital revolution as the key to a new future?

Nov
13
2014

Debatavond: Nieuwe generatie kernreactoren

Kernenergie is op dit moment verantwoordelijk voor 15 % van de energieproductie wereldwijd. Ook wordt verwacht dat de capaciteit van kernenergie wereldwijd zal toenemen van 393 GW in 2009 tot 630 GW in 2035. Een nieuwe generatie kleine en middelgrote kernreactoren, de zogenoemde Generatie IV, kan een aanzienlijke vermindering in brandstof en kernafval bieden door verbruikte splijtstof te opnieuw te gebruiken voor energieproductie. Zo heeft de nieuwe regering van Zweden de deur opengezet voor de bouw van een nieuwe Generatie...

Dec
11
2013

Slotsymposium Jeugdwerkloosheid

Jeugdwerkloosheid is een aspect van de arbeidsmarktproblematiek dat tot voor kort relatief weinig aandacht kreeg. Zij is van groot belang voor Vlaanderen, zowel als België en heeft een Europese en internationale dimensie. De impact van de jeugdwerkloosheid op het welzijn van jongeren en op onze welvaart is aanzienlijk. Langdurige jeugdwerkloosheid geeft aanleiding tot stijgende armoede en ongelijkheid. Zij vormt een bedreiging voor de financiering van de sociale zekerheid. Jeugdwerkloosheid is in ruime mate conjunctuurgebonden, maar heeft, zeker wat ons land...