Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Marc De Mey
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1994
Title: Prof.
Discipline: Psychology
Philosophy of sciences, logic, epistomology
Affiliation: Verbonden met de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Summary:
Wetenschapsgeschiedenis, cognitieve wetenschappen.
Activity:

Lector katholieke hogeschool Tilburg (1973-78); hoofddocent-gewoon hoogleraar (1991-2005) UG; Rubens leerstoel UC Berkeley 1997; directeur (2006-2012) Vlaams Academisch Centrum (VLAC).

Fulbright Scholarship (1966), P.P. Rubens leerstoel universiteit California, Berkeley (1997), fellow VLAC (2003).

Lid raad van bestuur European Association for the Study of Science and Technology (1983-86), Society for the Social Study of Science (1985-87); lid Cognitive Science Society, American Psychological Association, History of Science Association, Society for the History of the Behavioral Sciences, Nederlandse Vereniging voor Psychonomie.

Training:
Dr. Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (1970), speciaal dr. in cognitieve modellen in de wetenschapsleer (1982) RUG; certif. aanvullende studies psychologie en filosofie van de wetenschap (1966-67) Harvard Center for Cognitive Studies;
Awards:
Frank Boas Award (1966).
Marc De Mey
Humanities
Psychology, Philosophy of sciences, logic, epistomology
Honorary Member
Bart De Moor
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2000
Affiliation: Verbonden met het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Summary:
Regeltechniek, numerieke lineaire algebra en optimizatie, systeemtheorie en systeemidentificatie, kwantum informatietheorie, datamining, bio-informatica.
Activity:
Gewoon hoogleraar KU Leuven; kabinetschef federale minister van Wetenschapsbeleid W. Demeester (1991-1992), kabinetschef Wetenschapsbeleid van minister-president L. Van den Brande (1994-1999), kabinetschef Socio-economisch Beleid Vlaanderen Y. Leterme (2005-2007); lag mee aan de basis van het VIB, het VLIZ, het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten en Technopolis.
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1983), dr. ir. (1988) KU Leuven.
Awards:
Leybold-Heraeus prijs (1986), Leslie Fox prijs (1989) Cambridge, Siemens prijs (1994), prijs voor het beste artikel in Automatica van de International Federation of Automatic Control (1996), laureaat KVAB (1992).
Chairs:
Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (2003).
Membership:
Voorzitter KU Leuven Industrieel Onderzoeksfonds, Hercules (Vlaams agentschap voor de financiering van middelzware en zware infrastructuur); coördinator KU Leuven BioSCENTer; lid raad van bestuur KU Leuven en Associatie KU Leuven, Academische Raad KU Leuven, IBBT, VIB, (1999-2005) SCK, VCBT; secretaris raad van bestuur Technopolis; lid (1994-1996) EUCA, (1991-1996) BIRA, (2002-2007) ERCIM, (2008-2009) Roger Van Overstraeten Society, (2006-2007) Coördinatiecomité Vlaanderen in actie, Brusselse afdeling Club van Rome, AMS, ILAS, ISA, SIAM; lid raden van bestuur en/of algemene vergadering diverse spin-off bedrijven: IPCOS NV (1995), Data4s NV (2000), TMLeuven NV (2002), Silicos NV (2005), Dsquare NV (2008), Cartagenia (2008).
Bart De Moor
Technical Sciences
Alain De Nauw
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2001
Title: Prof.
Discipline: Law
Summary:
Jurist bedrijvig in het strafrecht en het strafprocesrecht.
Activity:

Gerechtelijk stagiair (1974-76), substituut-procureur des Konings te Brussel (1976-82); advocaat (1972-74; 1988-2004); buitengewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel.

Francquileerstoel UCL (1993).

Lid Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland, Association des amis de la culture juridique française Henri Capitant, Centrum voor de studie van de toepassing van het gemeenschapsrecht in financiële en strafrechtelijke aangelegenheden; redactielid Revue de droit pénal et de criminologie; lid raad van bestuur Algemene praktische rechtsverzameling.

 

Training:
Dr. Rechten (1976), lic. Criminologie (1973).
Awards:
René Marcq-prijs (1972). Francqui-leerstoel aan de Université catholique de Louvain (1994) Marcel Storme-leerstoel aan de Universiteit van Gent (2014)
Alain De Nauw
Humanities
Law
Frans De Schryver
Class of Natural Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1989
Title: Prof. dr.
Discipline: Chemistry
Affiliation: Verbonden met het Departement Chemie (KU Leuven)
Summary:

Fysicochemie en fotofysica van organische materialen tijd (femtoseconde) en ruimte (nanometer) geresolveerd

 

Activity:

Docent (1969), hoogleraar (1973), gewoon hoogleraar (1975) KU Leuven.

Fulbright Research Fellow (1964), Bruylants leerstoel UCL (1997), Francquileerstoel ULB (1998).

Voorzitter European Photochemistry Association (1980-84), IUPAC Commission on Photochemistry (1981-98); fellow AAAS, IUPAC; lid New York Academy of Sciences, FRSC; associate editor ChemPhysChem; editor in chief PPS (2005).

Training:
Dr. Wetenschappen (1964).
Awards:
Laureaat KAWLSK (1971), onderzoeksprijs Alexander von Humboldtstichting (1993), Porter Medal (1998), Förster Memorial Lecturer (1999), Frontiers in Biochemistry Award (2000), Max-Planck-Forschungspreis für Chemie (2000), International Award of the Japanese Photochemical Society (2005), Special medal of the University of Groningen (2005), Blaise Pascal medal (2007).
Honorary titles:
Grootofficier in de Kroonorde. Grootofficier in de Leopoldsorde
Frans De Schryver
Natural Sciences
Chemistry
Honorary Member
Joris De Schutter
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2012
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Mechanics
Mechanical engineering
Affiliation: Verbonden met het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Summary:
werktuigkundige - specialisatie robotica
Activity:
Gewoon hoogleraar KU Leuven
Training:
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur, KU Leuven, 1980 Master of Science, Massachusetts Institute of Technology, 1981 Doctor in de toegepaste wetenschappen, KU Leuven, 1986
Joris De Schutter
Technical Sciences
Mechanics, Mechanical engineering
Marie-Catherine de Zegher
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2014
Discipline: Fine art
Affiliation: Verbonden met Museum voor Schone Kunsten Gent
Activity:
Directeur Museum voor Schone Kunsten Gent
Training:
Kunstgeschiedenis en archeologie UGent
Awards:
AICA en AAMC Awards Award National Coalition Against Censorship (NCAC, 2005)
Marie-Catherine de Zegher
Arts
Fine art
Henk Decraemer
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2006
Summary:
Beeldend kunstenaar, voornamelijk etser, werkt onder het pseudoniem Enk De Kramer. Individuele tentoonstellingen in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Nederland en Oostenrijk; collectieve tentoonstellingen in Europa, Indië, Japan, Rusland, de VS en Zuid-Afrika.
Activity:
Artistiek docent (tot 2001) Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van de Hogeschool Gent; gastdocent (2004) Nagoya universiteit, Japan.
Training:
Studies Hoger Sint Lucasinstituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, studies graveerkunst aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Belgrado.
Awards:
Provinciale prijs van Oost-Vlaanderen voor grafiek (1970), provinciale prijs van Oost-Vlaanderen voor schilderkunst (1974), aanmoedigingsprijs van de Vlaamse Gemeenschap (1987).
Henk Decraemer
Arts
Mark Delaere
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2005
Title: Prof. dr.
Discipline: Musicology
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Summary:
Musicoloog, gespecialiseerd in 20ste en 21ste eeuw.
Activity:
Gastwetenschapper (1989-1991) TU Berlijn; hoofddocent (1992), hoogleraar (1995), gewoon hoogleraar (2000) KU Leuven; artistiek directeur (1995-2014); Breughel Chair University of Pennsylvania (1998), Van Dyck Chair UCLA (2014) Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant; stichter Centrum voor Documentatie Nieuwe Muziek MATRIX (2000).
Training:
Dr. Musicologie (1988).
Chairs:
Breughel Chair (1998) University of Pennsylvania.
Mark Delaere
Arts
Musicology
Jan Delcour
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2014
Title: Prof.
Discipline: Technical sciences
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Summary:
voedingstechnologie
Activity:
gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, voorzitter LFoRCe
Awards:
Osborne Medal, AACC International Bertebos Prize, Royal Swedish Academy of Forestry and Agriculture Thomson Reuters Highly Cited Researcher
Jan Delcour
Technical Sciences
Technical sciences
Guy Delmarcel
Class of the Arts
Membership: Honorary Member
Since: 1999
Title: Prof. dr.
Summary:
Specialisatie in de geschiedenis van de oude Vlaamse wandtapijtkunst.
Activity:
Conservator, werkleider (1975-1990) afdeling Wandtapijten en Westeuropees Textiel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel; buitengewoon docent (1981), gewoon hoogleraar (1990), emeritus (2002) KU Leuven.
Training:
Dr. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, lic. Romaanse Filologie.
Honorary titles:
Commandeur in de orde van Kunst en Letteren (Frankrijk).
Guy Delmarcel
Arts
Honorary Member
Ronny Delrue
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2010
Discipline: Fine art
Summary:
beeldend kunstenaar
Activity:

Hoofddocent (schilderkunst en tekenen) LUCA – School of Arts, Campus Sint-Lucas Gent,

Statuut Bijzonder Gastdocent in de Kunsten (KU Leuven)

Training:

PhD in de Kunsten (2011), KU Leuven,

Laureaat NHISK Nationaal Hoger Instituur Antwerpen (1994),

KASK Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent (schilderkunst) (1987)

Regent, Rgentaat Torhout (1977)

Ronny Delrue
Arts
Fine art
Jef Deman
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1988
Title: Ir.
Discipline: Chemical engineering techniques
Activity:
Adviseur Raffinage en Supply Coördinator ESSO London, directeur-generaal ESSO-raffinaderij Antwerpen; onafhankelijk bestuurder Distrigas NV; rechter in Handelszaken bij de Rechtbank van Koophandel Antwerpen.
Training:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1964) KU Leuven.
Jef Deman
Technical Sciences
Chemical engineering techniques
Honorary Member
Kristoffel Demoen
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2017
Title: Prof. dr.
Discipline: Literature
Affiliation: Verbonden met de Vakgroep Letterkunde
Kristoffel Demoen
Humanities
Literature
Gita Deneckere
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2013
Title: Prof. dr.
Discipline: History
Social sciences
Affiliation: Decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verbonden met de Vakgroep Geschiedenis
Summary:
sociaal historica
Training:
Universiteit Gent
Discipline:
geschiedenis
Gita Deneckere
Humanities
History, Social sciences
Jean-Pierre Depaemelaere
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1996
Discipline: Energy technology
Business administration
Activity:
EBES:Lid Algemene Directie (1988-1990); ELECTRABEL: lid Algemene Directie, directeur-generaal Strategie, bestuurder, directeur-generaal Distributie (1990-1994); gedelegeerd bestuurder (CEO) DISTRIGAS (1994-2000); lid Algemene Directie Tractebel (2000-2004), directeur-generaal Corporate Human Resources Tractebel (2000-2003); executive advisor International Affairs SUEZ (2003-2004).
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1968) RUG; Management programma UAMS (1977); MBA programma (1982) Cedep Fontainebleau; Topmanagement programma UAMS (1987).
Awards:
Prijs Isabella van Portugal & prijs van de KBC (1968) RUG.
Honorary titles:
Officier in de Kroonorde (1999). Grootofficier in de Leopoldsorde (2015)
Membership:
Technisch directeur Ets. Van Damme (Eeklo) (1969-1972); EBES: diensthoofd technisch department Distributie en gewesthoofd Distributie Antwerpen (1972-1983), directeur power plant Kallo en directeur Distributiezone Vlaanderen (1983-1988). Lid Belgisch Governance Instituut; bestuurder Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK); past voorzitter en/of bestuurder van WEC (Word Energy Council), EBS (European Business Congress), VLAR (Vlaamse afval en recuperatie maatschappij).
Jean-Pierre Depaemelaere
Technical Sciences
Energy technology, Business administration
Honorary Member
Albert Derolez
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1992
Title: Prof. dr.
Discipline: Middle ages (500-1500)
Summary:
Paleograaf, codicoloog en bibliotheekhistoricus, gespecialiseerd in de Westerse Middeleeuwen en Vroeg-Renaissance.
Activity:
Conservator-sectiehoofd (1972-86), conservator-geaggregeerde (1986-94) Centrale Bibliotheek RUG; lector RUG (1980-90); buitengewoon hoogleraar VUB (1972-99); buitengewoon hoogleraar ULB (1982-99); docent Rare Book School, universiteit Columbia (NY) (1987-92), universiteit Virginia (1993-2014).
Training:
Archivaris-paleograaf (1959), bibliothecaris-bibliograaf (1962), dr. Geschiedenis (1970), geaggregeerde Hoger Onderwijs (handschriftenkunde) (1985).
Awards:
Laureaat KAWLSK (1971).
Discipline:
middeleeuwse geschiedenis
Membership:
Voorzitter Comité international de Paléographie latine (1995-2005); member Institute for Advanced Study, Princeton (1995).
Albert Derolez
Humanities
Middle ages (500-1500)
Honorary Member
Herman Deroo
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1998
Summary:
Kaderlid bij SIDMAR NV (1963-1997)
Activity:
Assistent Laboratorium Metallurgie en Metallografie (1962-1963) RUG; deskundige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge (1962-1966).
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1962) RUG.
Membership:
Ingenieur Studiedienst (1963-1966), hoofd Elektromechanisch Onderhoud Warmwalserijen (1966-1974), hoofd Productie en Onderhoud Hoogovens en Sinter­fabrieken (1974-1979), hoofd van het Personeels­beheer (1979-1985), adjunct-technisch directeur (1986-1987), bedrijfsdirecteur (1987-1991), lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor Technische Directie, Onderzoek, Studies en Investeringen (1992-1994), lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor klantenrelaties, sociale aangelegenheden, informatica, systemen en modellen (1994-1997). Algemeen-voorzitter (1999-2001) KVIV.
Herman Deroo
Technical Sciences
Honorary Member
Luc Devliegher
Class of the Arts
Membership: Honorary Member
Since: 1986
Title: Dr.
Discipline: Art history
Art theory
Summary:
Inventarisatie van het kunstpatrimonium in de provincie West-Vlaanderen. Monumentenzorg in België.
Activity:

Mandaathouder NFWO (1955-1959); wetenschappelijk ambtenaar (1960), daarna werkleider (1972-1992) bij de Dienst voor Cultuur van de provincie West-Vlaanderen.

Bestuurslid (1960), voorzitter (1992) van het in 1839 opgerichte Genootschap voor Geschiedenis te Brugge; lid Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (1960-2004), Nationale Commissie voor Opgravingen (1965), Commissie voor Stedenschoon te Brugge (1959).

Training:
Dr. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis (1955, RU Gent).
Awards:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1956).
Luc Devliegher
Arts
Art history, Art theory
Honorary Member
Wilfried Dewachter
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1986
Title: Em. prof. dr.
Discipline: Political science
Summary:
Politoloog werkzaam op het gebied van het reële functioneren van de democratie, vnl. in België, meer bepaald inzake verkiezingen, politieke partijen, elite en besluitvorming.
Activity:
Geassocieerd docent (1969), docent (1970), hoogleraar (1973), gewoon hoogleraar (1975), decaan (1987-91) faculteit Sociale Wetenschappen, directeur (1971-2001) vakgroep Politologie KU Leuven.
Training:
Dr. Politieke Wetenschappen (1967).
Awards:
J. en M. Huygheprijs (1969), ereburger Klein-Brabant (2002), prix Condorcet-Aron (2006).
Membership:
Buitenlands lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; lid (1970) Bureau Belgisch Instituut voor Wetenschap der Politiek; voorzitter (1993-97) Politologisch Instituut; hoofdredacteur Res Publica (1970-2000); hoofdredacteur Politiek Jaarboek (1978-2008).
Wilfried Dewachter
Humanities
Political science
Karel Dobbelaere
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1992
Title: Em. prof.
Discipline: Sociology
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Socioloog, bedrijvig in het onderzoek naar de meest diverse aspecten van de hedendaagse gods­dienstbeleving: kerken, sekten en nieuwe religieuze verenigingen.
Activity:
Docent (1966), gewoon hoogleraar (1968) KU Leuven en UFSIA, decaan faculteit Sociale Wetenschappen (1971-75, 1990-93); voorzitter KADOC (1978-85); medestichter Tijdschrift voor Sociologie (1979).
Training:
Post-graduaat Sociologie, universiteit California, Berkeley (1964), dr. Sociale Wetenschappen (1966).
Awards:
Jean-Marie Huygheprijs (1967).
Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
sociologie
Honorary doctorate:
Dr. h.c. universiteit Soka (Japan).
Chairs:
Vele beurzen, o.a. Fulbright-Haysreisbeurs (1963), beurs van de Rockefeller Foundation (1964).
Membership:
Lid Academia Europaea; president (1983-91), past president (1991-95) International Society for Sociology of Religion; erelid Alpha Kappa Delta, The National Sociological Honor Society (VS).
Karel Dobbelaere
Humanities
Sociology
Honorary Member