Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Freddy Dumortier
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 1998
Title: Em. prof. dr.
Discipline: Mathematics
Affiliation: Verbonden met de Vakgroep Wiskunde en statistiek (UHasselt)
Summary:
Wiskundige, kwalitatieve studie van dynamische systemen, meer bepaald van vectorvelden, bifurcatie-problemen, Hilbert´s 16de probleem, geometrische studie van singuliere perturbaties.
Activity:
NFWO-navorsingsstagiair(1969-1970), -aspirant (1970-1974) en - aangesteld navorser (1974-1976), deeltijds hoofddocent (1975-2008) UIA/UA; hoofddocent LUC (1976-1982), hoogleraar LUC (1982-1983), gewoon hoogleraar LUC/UHasselt(1984-2012), deeltijds hoofddocent KULeuven (1976-1977) en FUNDP Namur (1986-1987, 1995-1997), vicedecaan (1998)-1991) en decaan (1991-1992) faculteit wetenschappen LUC, vicerector LUC (1992-2004).
Bestuurslid van Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth, Internationale Solvay Instituten, Universitaire Stichting, Frans Van Cauwelaertfonds, Vlaamse Wiskunde Olympiade. Lid van Nationaal Comité voor Wiskunde, Belgisch Wiskundig Genootschap,Société Mathématique de France, European Mathematical Society, American Mathematical Society, Society for Industrial and Applied Mathematics en lid van de redactieraad van verschillende internationale wiskunde tijdschriften.
Gewezen voorzitter van het Belgisch Wiskundig Genootschap (1996-1999), Nationaal Comité voor Wiskunde (2008-2012), Nationale Raad van de Wetenschappelijke Unies (2008-2014), Curriculumraad Wiskunde LUC (1978-1991), Vakgroep Zuivere Wiskunde LUC/UH (1984-2012), verantwoordelijke Onderzoeksgroep Dynamische Systemen LUC/UH (1976-2012), voorzitter commissies “Eindtermen wiskunde voor de tweede en derde graad” (1998, 1999) en “Basiscompetenties wiskunde voor de derde graad” (2000). Lid van de commissie Wiskunde van het FNRS (1998-2007), van de visitatiecommissie voor de opleidingen Wiskunde van de Nederlandse universiteiten (2006-2007) en van de faculteit Wetenschappen van de Universiteit Leiden (2007).
Verblijven in het buitenland, waaronder het Instituto de Matemática Pura en Aplicada in Rio de Janeiro (1 jaar in 1974-1975, half jaar in 1976,…), Institut des Hautes Etudes Scientifiques bij Parijs (4 m. in 1978), Centre de Recerca Matemàtica nabij Barcelona (3 m in 2005),verblijven van minstens 1 maand in Dijon, Trieste (ICTP), Montreal (UMontreal, CRM), Kinshasa, Atlanta (GeorgiaTech), Kyoto (KyotoUniv), São Paulo (USP), Palma de Mallorca, Boston (Boston Univ), Shanghai (Jiaotong Univ.). Medewerking aan projecten van de Europese kaderprogramma´s Science (1991-1994),Human Capital and Mobility (1992-1996), Training and Mobility of Researchers (1996-2001). ESF-project (1998-2003), Erasmus ICP-project (1989-1994).
Training:
Lic. Wiskunde (1969), Geaggr. HSO  (1969), Dr. Wetenschappen, groep Wiskunde (1973).
Awards:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1979), Francqui-leerstoel  Dept. Theoretische Fysica KULeuven (1992-1993)
Chairs:
Francquileerstoel KU Leuven (1992), fellow VLAC (2006-2007).
Freddy Dumortier
Natural Sciences
Mathematics
Willem Elias
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2003
Title: Em. prof.
Discipline: Art theory
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (VUB)
Summary:
Kunstfilosoof en -criticus. Als onderzoeker actief in het domein van de kunsteducatie.
Activity:
Docent (1991), hoofddocent (1997), hoogleraar (2001), gewoon hoogleraar (2007), decaan faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (2009- 2015) VUB.
Training:
Kan. Klassieke Filologie (1972) ,Lic. Wijsbegeerte (1974), lic. Moraalwetenschappen (1976), lic. Vrijetijdsagogiek (1977), dr. Letteren en Wijsbegeerte (1989), bijzondere lic. in de Technologie (1990), drs. Pedagogische Wetenschappen (1990).
Membership:
Voorzitter Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Vlaamse Kring voor Esthetica; lid International Association of Art Critics, International Council of Museums, British Society of Aesthetics, International Society for Education through Art.
Willem Elias
Arts
Art theory
Mark Eyskens
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1988
Title: Em. prof.
Discipline: Economics
Philosophy
Summary:
Econoom met oog voor de filosofische, institutionele en culturele aspecten van zijn vakgebied.
Activity:

Docent (1961), gewoon hoogleraar (1967), buitengewoon hoogleraar (1976) KU Leuven; commissaris-generaal en voorzitter raad van bestuur KUL-UCL (1972-76); lid Kamer van Volksvertegenwoordigers (1977); gewezen Eerste Minister (1981), bekleedde verschillende ministerposten (1976-1992); Lid van de raad van europa (1993-2003). Minister van Staat gouverneur Internationaal Muntfonds en Wereldbank (1980-81, 1985-88); lid Raad van Europa, ondervoorzitter assemblée WEU.

Fellow Belgian American Educational Foundation CRB (1956).

Publiceerde 58 boeken en zeer talrijke artikels en bijdragen. Voorzitter van de Francquistichting, de Arenbergstichting, bestuurslid Universitaire stichting, Voorzitter Festival van VLaanderen, board member International Crisis Group

Training:
Bacc. Wijsbegeerte (1953), dr. Rechten (1956), M.A. Economics universiteit Colombia (1957), dr. Economie (1961).
Awards:
J.M. Huygheprijs voor staatshuishoudkunde (1964), prijs van de Scriptores Christiani (1986), Special Award International House, New York; Grande Médaille dOr Arts-Sciences-Lettres avec plaquette dhonneur (2007), Parijs.
Honorary titles:
Caballero benefactor de Yuste (Spanje); grootlint orde van de Azteekse Adelaar (Mexico), grootlint en commandeur nationale orde van de Duizend Heuvels (Rwanda), grootlint van Verdienste (Kameroen), grootlint orde van Mugunghwa (Zuid-Korea), grootlint nationale orde van Verdienste (Italië); grootkruis van de Ere-orde (Griekenland); commandeur Frans Erelegioen; grootofficier in de Kroonorde; commandeur in de orde van de Nederlandse leeuw.
Discipline:
filosofie/economie
Mark Eyskens
Humanities
Economics, Philosophy
Honorary Member
Jan Fabre
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 1998
Affiliation: Verbonden met Troubleyn/Jan Fabre vzw
Summary:
Hedendaags kunstenaar; theatermaker, voorstellingen in Europa, Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië; beeldend kunstenaar, tentoonstellingen in Venetië, Berlijn, Lissabon, Amsterdam, Kopenhagen, Tokio, e.a.; auteur. Decoreerde de Spiegel­zaal van het Koninklijk Paleis met 1,4 miljoen dekschildjes van Thaise juweelkevers.
Training:
Opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en aan het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten.
Honorary titles:
Commandeur orde van Leopold II.
Jan Fabre
Arts
Walter Fiers
Class of Natural Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1973
Honorary title: baron
Summary:
Biochemicus, gespecialiseerd in de moleculaire biologie, de virologie en de genetische manipulatie.
Activity:
directeur (1967) Laboratorium Moleculaire Biologie; gewoon hoogleraar (1970), professor emeritus (1997) RUG.
Training:
Ingenieur Scheikunde en Landbouwindustrieën (1954), aggregatie Hoger Onderwijs (1960), dr. Landbouwkundige Wetenschappen (1963). Research fellow Carlsberg Laboratory Kopenhagen (1956-57), Rockefeller Foundation New York (1960); aspirant (1957-60) en navorser (1960-62) NFWO; research fellow California Institute of Technology Pasadena (1960-62); research associate (1962-63) Institute for Enzyme Research, University of Wisconsin, Madison;
Awards:
J.B. Van Helmontprijs (KAGB) (1961), prijs van de Vlaamse Vereniging voor Chemie 1964-65 (1966), medaille van de Société de Chimie biologique de France (1971), A. De Leeuw-Damry-Bourlartprijs (NFWO) (1975), Francquiprijs (1976), Francqui­leerstoel ULg (1979), gouden medaille Dr. Beijerinck voor virologie (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) (1986), Rik en Nel Woutersprijs voor kankeronderzoek (1986), Artois-Baillet Latourprijs (1989), Carlos Finlayprijs (1989) UNESCO, Robert Kochprijs (1991).
Honorary titles:
Commandeur in de Leopoldsorde, grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
Moleculaire biologie
Honorary doctorate:
Dr. h.c. universiteit Leuven.
Chairs:
Francquileerstoel KU Leuven (1992).
Membership:
Lid European Molecular Biology Organisation, Academia Europaea; erelid Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, KVIV; buitenl. erelid American Academy of Arts and Sciences; ISI Highly Cited Researcher voor immunologie, biologie en biochemie.
Walter Fiers
Natural Sciences
Honorary Member
Marie-Claire Foblets
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2001
Title: Prof. dr.
Honorary title: barones
Discipline: Anthropology
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Summary:
Ere-advocate aan de balie van Brussel. Doceert vreemdelingenrecht en rechtsantropologie.
Activity:
Hoogleraar KU Leuven, departementsvoorzitter Sociale en Culturele Antropologie; deeltijds hoogleraar UA; deeltijds hoofddocent KUBrussel.
Training:
Dr. Sociale en Culturele Antropologie (1990), lic. Rechtsgeleerdheid (1982), lic. Wijsbegeerte (1985), Master in Social and Cultural Anthropology (1984) KU Leuven.
Awards:
Bijzonder krediet ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek (NBB, 1992), Chaire Jacques Leclercq (1995) Louvain-la-Neuve.
Discipline:
Sociale en culturele antropologie
Membership:
Lid Nederlandse Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht, Association Française des Anthropologues du Droit, Commission on Folk Law and Legal Pluralism, Rencontres européennes de lantropologie du droit, Vereniging voor de bestudering van het recht van de Islam en het Midden-Oosten.
Marie-Claire Foblets
Humanities
Anthropology
Dirk Fransaer
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2010
Discipline: Biomedical technology
Civil engineering
Affiliation: Afgevaardigd Bestuurder Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV
Verbonden met VITO
Summary:
Gedelegeerd Bestuurder VITO
Activity:
voorzitter auditcomité UA
Dirk Fransaer
Technical Sciences
Biomedical technology, Civil engineering
Dirk Frimout
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1994
Honorary title: burggraaf
Affiliation: Verbonden met Orbit-Consult BVBA
Summary:
In 1985 geselecteerd als Payload Specialist (Scientific Astronaut) voor de NASA-missie Atlas1; Payload Specialist voor de Atlas 1-missie aan boord van de Shuttle Atlantis (missie STS 45) van 24-03-tot 2-04-1992.
Activity:
postdoctoraat: ijking van experimenten voor de Mariner 9 missie (1971-1972) universiteit Colorado, Boulder. Gastprofessor (1999-2007) UGent; deeltijds docent (1998-2007) VUB; hoofd sectie Instrumentatie (1965-1978) Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie; Senior engineer: Crew Activities Coordinator and Experiment Coordinator (1978-1984) European Space Agency (ESA); Spacelab project manager (1984-1993) bij ESA in ESTEC, Noordwijk (Nederland).
Training:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1963), dr. ir. (1970) RUG;
Honorary titles:
Geridderd door Koning Boudewijn tot Burggraaf (1993), grootofficier in de orde van Leopold, NASA Space Flight Medal (1992).
Honorary doctorate:
Dr. h.c. universiteit Gent.
Membership:
Director of New Developments (Belgacom), Director R&D, Customer Program Director - Technology Scan (1993-1998); Chairman Flanders Language Valley (1998-1999); Vice President CELE (onderzoeksgroep naar artificiële intelligentie in de taaltechnologie); Director New Technologies Tibotec-Virco (2001-2002); bijzondere opdracht­houder (2002-2004) kabinet van de Vlaamse Minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-Government; onafhankelijk consultant (2004-heden) Orbit-Consult bvba. Buitenlands geassocieerd lid van de Académie Nationale de lAir et de lEspace de France; voorzitter Euro Space Society, vice-voorzitter Dirk Frimout Stichting.
Dirk Frimout
Technical Sciences
Honorary Member
Gilbert Froment
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1984
Discipline: Exact sciences
Chemistry
Summary:
Belangrijke bijdragen tot de kennis van de katalyse, de kinetiek en de simulatie van processen aangewend in de petroleum-raffinage en de petrochemische industrie.
Activity:

Geassocieerd docent (1959), geassocieerd hoogleraar (1964), gewoon hoogleraar (1968-1996), oprichter en directeur Laboratorium voor Petrochemische Techniek RUG; Research professor Texas A&M University (1998-2015).

Doctor Honoris Causa Technion,Haifa,Israel Doctor Honoris Causa Université de Nancy Foreign Member United States Academy of Rngineering Member Texas Academy of Medecine,Science and Engineering More than 75 Ph.D students Book: "Chemical Reactor Analysis and Design" (with K.B.Bischoff) Ed: John Wiley,New York;3rd Edition 2011 More than 350 Scientific papers

Werkend lid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen; voorzitter afdeling Scheikundige Ingenieurswetenschappen KVIV (1965-97); buitenl. lid US National Academy of Engineering; lid Texas Academy of Medicine, Engineering and Science; consultant voor de belangrijkste oliebedrijven (Elf, Total, Amoco, Exxon,...); lid Science Advisory Committee of the European Federation of Chemical Engineering; Belgisch afgevaardigde Working Party for Chemical Reaction Engineering, Working Party for Chemical Engineering in the Applications of Catalysis.

 

Training:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1953), dr. ir. (1957) RUG. Post doc Technische Hochschule Darmstadt (1959),University of Wisconsin (1960)
Awards:

F. Swartsprijs (1958) KAWLSK, Nationale Alumniprijs (1966) Belgian American Educational Foundation, Cornez Prijs provincie Henegouwen (1976), R.H. Wilhelmprijs voor Chemical Reaction Engineering (1986) American Institute of Chemical Engineers, Freeport Chemical Award (1985) Louisiana State University, J. Villermaux Award Europese Federatie voor Chemical Engineering (1999), Amundson Award voor Chemical Reaction Engineering (2007) ISCRE.

Dr. h.c. Technion (Haifa), Institut Polytechnique de Lorraine (Université de Nancy).

Doctor Honoris Causa van het “Boreskov Institute of Catalysis, Siberian Branch of the Russian Academy of Science;Novosibirsk”

Honorary titles:
Kruis van ridder in de Kroonorde, officier in de Leopoldsorde, Burgerlijke Medaille eerste klasse, groot­officier in de Kroonorde.
Gilbert Froment
Technical Sciences
Exact sciences, Chemistry
Honorary Member
Koen Geens
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2012
Discipline: Law
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Summary:
rechtskundige
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
recht
Koen Geens
Humanities
Law
Ludo Gelders
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1989
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Business administration
Technical sciences
Affiliation: Verbonden met het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Summary:
Wetenschappelijk bedrijfsbeheer, in bijzonder bedrijfsorganisatie en operations mana­ge­ment. Productiebeheer, operations planning, onderhoud, materiaalbeheer, kwaliteitszorg en logistiek. Activiteit en publikaties in EJOR, IJPR, IJPE, IJOQM, IIIE, IEEE-Trans Mgt,...
Activity:

Docent (1973), hoofddocent (1974) KU Leuven en Univ. Notre Dame de la Paix (Namur); hoogleraar (1977), gewoon hoogleraar (1979), voorzitter Dept. Werktuigkunde (1983-1988), voorzitter Centrum voor Industrieel Beleid (1988-1998) KU Leuven; lid Raad van Toezicht (1998-2005) Research School BETA TUEindhoven, vice-voorzitter (1999-2008) UHasselt; diverse visiting professorships.

Francqui leerstoel aan de VUB (1992-93)

Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1966) RUG; Ingénieur Civil en Gestion Industrielle (1967) UCL; Special Ph.D. program (1971-1972) MIT-Sloan School of Management; dr. Toegepaste Wetenschappen (1973) KU Leuven.
Honorary titles:
Officier in de Leopoldsorde. Grootofficier in de Leopoldsorde
Chairs:
Fellow European Academy of Industrial Management, Francquileerstoel (1992) VUB.
Membership:
Algemeen voorzitter (1987-89) KVIV; bestuurder (1989-99) Technologische Innova­tie­cel Vlaanderen, (1987-89) VEV, (1984-1990) Tecnomatics NV, (1987-1994) Pegard Productics NV, (1999-2000) VCK, (2001-2007) Ethias, (2003-2006) Vlaams Instituut voor Logistiek; voorzitter (2000-2005) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening; expert (1992-2000) NMKN.
Ludo Gelders
Technical Sciences
Business administration, Technical sciences
Honorary Member
Ferdinand Geukens
Class of Natural Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1958
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Geoloog, specialist in de structuur van de caledonische massieven, meer bepaald binnen het Massief van Stavelot.
Activity:
Hoogleraar (1954) KU Leuven.
Training:
Lic. Aardrijkskunde (1943), dr. Aard- en Delfstoffenkunde (1950).
Awards:
Laureaat universitaire wedstrijd Aardrijkskunde (1944).
Honorary titles:
Grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
Geologie
Membership:
Erelid Yemen Studies.
Ferdinand Geukens
Natural Sciences
Honorary Member
Godelieve Gheysen
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2011
Discipline: Cell and molecular biology
Plant and crop sciences
Affiliation: Verbonden met de Vakgroep Moleculaire Biotechnologie
Summary:
moleculaire biologe
Activity:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Awards:
Fellow of the European Society of Nematologists 2016 Prometheus Onderscheiding van UGent 2013
Discipline:
moleculaire biologe, gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Godelieve Gheysen
Natural Sciences
Cell and molecular biology, Plant and crop sciences
Irène Gijbels
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2015
Title: Prof. dr.
Discipline: Statistics and methodology
Affiliation: Verbonden met het Departement Wiskunde (KU Leuven)
Irène Gijbels
Natural Sciences
Statistics and methodology
Renaat Gijbels
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 1997
Title: Em. prof. dr.
Discipline: Material science
Summary:
Methodologie, numerieke modelling en fundamentele aspecten van nucleaire sporenanalyse en anorganische massaspectrometrie met toepassing op onderzoek van o.a. geavanceerde materialen. Gebruik van microbundel analysetechnieken voor micro-analyse en toepassing op o.a. complexe microkristallen en nanodeeltjes, met inbegrip van de interactie van elektronen, ionen en fotonen met vastestofoppervlakken. Numerieke modellering van lage-temperatuur plasma's, en van plasma's door laser-vaste stof interactie, in samenwerking met Annemie Bogaerts
Activity:

werkleider (1969-73) Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen; gewoon hoogleraar (1974), voorzitter faculteit Wetenschappen (1987-89) UIA.

NATO Postdoctoral Fellowship (1968).

Training:
Dr. Wetenschappen (1965). Onderzoeker (1961),
Awards:
Stas-Springprijs (1965), laureaat KAWLSK (1966), reisbeurzenwedstrijd (1967-68), prijs van de Vlaamse Chemische Vereniging (1971), medaille van verdienste stad Gent (1974), Louis Gordon Memorial Award (1978), Spectrochimica Acta Atomic Spectroscopy Award (1995, 1997, 2003).
Renaat Gijbels
Natural Sciences
Material science
Robert Gobin
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1994
Summary:
Machineonderdelen, tandwielen, mechanische precisiemeettechniek, mechanische productietechnieken, computergesteund ontwerpen en biomechanica.
Activity:
Achtereenvolgens assistent, assistent met leeropdracht, werkleider, lector, docent, hoofddocent, hoogleraar (1960-2000) KU Leuven; gasthoogleraar GroepT Leuven.
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1960).
Honorary titles:
Commandeur in de orde van Leopold II, officier in de Leopoldsorde, officier in de Kroonorde.
Robert Gobin
Technical Sciences
Honorary Member
Walter Gomes
Class of Natural Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1989
Title: Prof. dr.
Discipline: Chemistry
Summary:
Fysico- en elektrochemicus werkzaam op het gebied van de halfgeleiderelektrochemie, foto-elektrochemie, vaste-stofchemie, heterogene katalyse en etsen.
Activity:

Docent (1975), gewoon hoogleraar (1981), directeur Laboratorium voor Fysische Scheikunde (RUG),emeritus gewoon hoogleraar, vanaf 2002

Lid International Society of Electrochemistry, Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie, Electrochemical Society, European Photochemistry Association.

European Research Associates-beurs (1958), Atholl McBean Postdoctoral Fellowship (VS) (1966).

Training:

Dr. Scheikunde (1962), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1972).

 

Awards:
Stas-Springprijs (1963), laureaat KAWLSK (1971), Frans Van Cauwelaertprijs voor Wetenschappen (1974).
Honorary titles:

Commandeur in de Kroonorde Grootofficier in de Leopoldsorde

Walter Gomes
Natural Sciences
Chemistry
Honorary Member
Derrick Gosselin
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2004
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Economics
Technical sciences
Affiliation: Verbonden met het Green Templeton College (University of Oxford)
Verbonden met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Ondervoorzitter van het von Karman Instituut voor stromingsdynamika
Voorzitter van het SCK-CEN
Summary:
Onderzoek naar besluitvorming op lange termijn (futures studies) in onzekere, complexe en turbulente omgevingen met als toepassingsdomein de intersectie tussen maatschappij en technologie.
Activity:

Voorzitter: Studiecentrum voor Kernenergie (SCK), European Corporate Security Association (ECSA), Oxford University Belgo-Luxembourgish Society (OUBLS); Ondervoorzitter: Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica (VKI);

Bestuurder: Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID), World Energy Council (WEC) België, PMV-TINA Fonds voor Industriële Transformatie en Innovatie, American University of Malta; Academische functies: Buitengewoon hoogleraar (UGent), directeur-oprichter Instituut voor Toekomstverkenning (UGent), voorzitter adviesraad FEB UGent, associate fellow Green Templeton College (Oxford), associate fellow Oxford Martin School (Oxford);

Bedrijfsfuncties: Lid directiecomité Alcatel Bell (1994-1998); Vice President Marketing & Business Development voor Noord en Centraal Europa bij Alcatel (1998-2002); Executive Vice President Energy International bij Suez (2002-2006); Group Senior Vice President Strategy & Sustainable Development bij GDF Suez (2007-2009);

Academische functies: Hoofddocent Flanders Business School/KU Leuven (1992-2003), docent KMS (2003-2016), associate fellow Institute for Science Innovation & Society (InSIS) (Oxford) (2006-2010); Overheidsmandaten: Kabinetschef Vlaamse minister-president (2009-2012), regeringscommissaris IWT (2010-2012), lid Raad der Wijzen VIA (2009-2011), auteur Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen (2011), lag mee aan de basis van het TINA fonds en Flanders Care; lid Economische Kring Koning Boudewijn Stichting (1988-1993), Adviseur voor de Buitenlandse Handel van België (1995-2013), lid raad van bestuur Euro-Case (2007-2010), lid Global Agenda Council van het World Economic Forum (WEF) (2008-2015).

Fellowship: Academische Fellow: Academia Europaea, Royal Society of Arts (RSA); Hogenheuvel College KU Leuven; Professionele Fellow: Institute for Engineering and Technology (IET), International Academy of Management (IAM); Senior Member IEEE.

Training:
Universiteit Gent (burgerlijk elektrotechnisch ir. (1982), burgerlijk bedrijfskundig ir. (1984), dr. economische wetenschappen (2002), Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (auditeur, hogere studies veiligheid en defensie (2017); postgraduaten: INSEAD (AMP), London Business School (IEP), University of Oxford (Saïd Business School, Green Templeton College), Harvard University.
Honorary titles:
Commandeur en officier in de Leopoldsorde, officier in de orde van Leopold II, chevalier de la Légion d'Honneur (Frankrijk), officier de l'Ordre des Palmes Académiques (Frankrijk).
Derrick Gosselin
Technical Sciences
Economics, Technical sciences
Inge Govaere
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2016
Title: Prof. dr.
Discipline: Law
Affiliation: Verbonden met de Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht
Verbonden met het College of Europe
Summary:
Specialisatie EU recht; Autonome EU Rechtsorde, EU Externe betrekkingen, EU handelsverwante aspecten van intellectuele eigendomsrechten; Interne Markt
Activity:
Hoogleraar EU Recht aan de Ugent. Directeur, Ghent European Law Institute (G.E.L.I.). Director, European Legal Studies Department, College of Europe (2003).
Training:
Phd in Law (E.U.I., 1994)
Inge Govaere
Humanities
Law
Frans Gullentops
Class of Natural Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1962
Summary:
Aardrijkskundige, gespecialiseerd in de geomorfologie en paleogeografie van het zuidelijke Noordzeebekken en stratigrafie van het Kwartair. Ook onderzoek in Congo, Canada en Nieuw-Zeeland.
Activity:
Hoogleraar (1957), vice-rector (1966-69) KU Leuven.
Training:
Lic. Aardrijkskundige Wetenschappen, lic. Aard- en Delfstofkunde, dr. Natuurwetenschappen (1952).
Awards:
Laureaat universitaire wedstrijd (1950), Louis Empainprijs (1952).
Honorary titles:
Grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
Geomorfologie
Membership:
Lid Deutsche Quartär Verein, Belgische en Nederlandse verenigingen van geografie en geologie, Engelse, Franse en Duitse verenigingen van Kwartairstudie; stichter BELQUA, Acta Geographica Lovaniensia, Aardkundige Mededelingen; ere-vice-president INQUA.
Frans Gullentops
Natural Sciences
Honorary Member