Energiezuinig (ver)bouwen

Situering

Energiegebruik van gebouwen is verantwoordelijk voor 40 % van het landelijke eindverbruik. Dat energieverbruik zou door anders te bouwen behoorlijk lager kunnen zonder de leef- en bruikbaarheid aan te tasten. Toch is de realiteit van afwegingen vaak complexer dan ze lijkt. Bewonersgedrag speelt een veel grotere rol dan aangenomen en bijna energieneutraal lijkt moeilijker dan gehoopt. Volgens het Standpunt van de Academie is het zeer twijfelachtig of de stap naar netto nul (nZEB) of netto plus energie (n+EB) bruikbare concepten zijn voor woongebouwen in Vlaanderen.

In een debatavond op 14 oktober 2015 werd het Standpunt van de Academie Energiezuinig (ver)bouwen voorgesteld, voorafgegaan door een eerder algemene inleiding van de toekomstige evolutie van de energiebehoeften in België. Kort werd ingegaan op hoe de energiebehoeften in België evolueren onder ongewijzigd beleid, om nadien de focus te leggen op de inspanningen die nodig zijn om op koers te blijven voor het Europese Klimaat- en Energiekader tegen 2030 en de transitie naar een koolstofarme economie tegen 2050. Meer specifiek werd ingezoomd op het belang van energie in gebouwen en hoe dit aandeel verwacht wordt te wijzigen onder invloed van de verschillende beleidsscenario’s. De twee sprekers, aangevuld met experten ter zake, rondden de sessie af met een geanimeerde gedachtenwisseling.

Het standpunt en de werkgroep

Het standpunt is het resultaat van de besprekingen in een werkgroep onder voorzitterschap van Hugo Hens, lid van de Reflectiegroep Energie. De leden van de werkgroep zijn te vinden op pagina 1 van het standpunt. Het rapport werd onderschreven door de Klasse Technische Wetenschappen van de KVAB.

Download standpunt
Energiezuinig (ver)bouwen

Mail naar publicaties@kvab.be als u een papieren versie van het rapport wil ontvangen of ophalen.

Debatavond 14 oktober 2015

18:00 Energiebehoeften in België: quo vadis?

Danielle Devogelaer, Expert energie, Federaal Planbureau

 

18:35 Energiezuinig (ver)bouwen: geen rechttoe rechtaan verhaal

Prof. em. dr. ir. Hugo Hens, KU Leuven

  Presentatie

 

19:10 Panelgesprek: Over het standpunt Energiezuinig (ver)bouwen

Panelleden: de sprekers, aangevuld met
Prof. ir. Wim Boydens, Csto Boydens Engineering, Docent UGent,
ir. ​Luk Vandaele, Onderzoekshoofd energie en klimaat, WTCB

Moderator: Ivo Van Vaerenbergh, Voorzitter Reflectiegroep Energie

 

20:00 Receptie

De receptie na het panelgesprek werd aangeboden door KVAB.

Studienamiddag 'Energie van de Toekomst: van Utopie naar Realiteit'

12 juni 2014

Onze energievoorziening staat voor een ongeziene omwenteling. Niet alleen wordt op wereldvlak... (meer)