Fondsprijzen

De Fondsprijzen en navorsingskredieten zijn prijzen die voortkomen uit de legaten die aan de Academie werden toevertrouwd.

Documenten: inschrijvingsformulier
inschrijvingsformulier

Fondsprijzen

Mgr. Charles DE CLERCQPRIJS


Waarde: € 1250
Deadline: 30-04-2015
Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de religieuze geschiedenis van Vlaanderen.
how to catch a cheat unfaithful husbands husband cheated
wifes who cheat want my wife to cheat when a husband cheats

Erik DUVERGERPRIJS


Waarde: € 5000
Deadline: 30-04-2015
Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk kunsthistorisch of historisch werk over de Nederlanden tot het jaar 1900, dat in grote mate steunt op archivalische bronnen.
how to catch a cheat looking to cheat husband cheated

Henri SCHOUTEDENPRIJS


Waarde: € 1250
Deadline: 30-04-2015
Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk over faunistiek (bij voorkeur van Afrika), systematiek, ecologie, ethologie of anatomie van de dieren.
how to catch a cheat unfaithful husbands husband cheated
women cheat husband my fiance cheated on me reasons married men cheat

Frans VAN CAUWELAERTPRIJS


Waarde: € 7500
Deadline: 30-04-2015
Prijs voor een oorspronkelijk, in het Nederlands gesteld werk van onbetwistbaar wetenschappelijke waarde. Deze prijs wordt afwisselend toegekend aan vervolgens:

  1. Exacte wetenschappen: natuur-, ingenieurs- en wiskundige wetenschappen (2013)
  2. Humane wetenschappen: economische, pedagogische, psychologische, rechtskundige, sociale en politieke wetenschappen (2014)
  3. Exacte wetenschappen: biomedische wetenschappen (2015)
  4. Humane wetenschappen: archeologische, filosofische, geschiedkundige, morele en taalkundige wetenschappen (2016)

wifes who cheat reason why husband cheat when a husband cheats

Paul VAN OYEPRIJS


Waarde: € 750
Deadline: 30-04-2015
Prijs voor een oorspronkelijk werk in voorkeurorde over: veldwerk op het gebied van de hydrobiologie in de breedste zin van het woord; systematiek van "protisten" of van invertebraten; algemene biologie.
how to catch a cheat unfaithful husbands husband cheated
wifes who cheat want my wife to cheat when a husband cheats
women cheat husband my fiance cheated on me reasons married men cheat
women cheat husband read reasons married men cheat

Prijs Pro Civitate


Waarde: € 1000
Deadline: 30-04-2015
Bekroning van een onuitgegeven doctoraatsverhandeling die een originele en belangrijke bijdrage vormt tot de stadsgeschiedenis of tot de lokale geschiedenis
how to catch a cheat unfaithful husbands husband cheated
how to catch a cheat unfaithful husbands husband cheated

Marie-Christiane MASELISPRIJS


Waarde: € 5000
Deadline: 30-04-2016
Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de kinderpsychotherapie en/of kinderpsychiatrie.
how to catch a cheat read husband cheated

Octaaf CALLEBAUTPRIJS


Waarde: € 1250
Deadline: 30-04-2016
Prijs voor een belangrijke studie van de kwaliteitsvoeding en meer algemeen van de voedingsomstandigheden ook in de derde wereld. Navorsingskrediet: met het oog op navorsing op het gebied van de kwaliteitsvoeding, en meer algemeen van de voedingsomstandigheden ook in de derde wereld.
how to catch a cheat read husband cheated
women cheat husband my fiance cheated on me reasons married men cheat
women cheat husband my fiance cheated on me reasons married men cheat

Mgr. Jozef COPPENSPRIJS


Waarde: € 1250
Deadline: 30-04-2016
Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de geschiedenis van de Leuvense universiteit, de geschiedenis van de Bijbelse exegese, oudtestamentische studies.
women cheat husband my fiance cheated on me reasons married men cheat

Henri VANDERLINDENPRIJS


Waarde: € 1250
Deadline: 30-04-2016
Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de sterrenkunde.
how to catch a cheat read husband cheated

Floris VAN DER MUERENPRIJS


Waarde: € 750
Deadline: 30-04-2016
Prijs voor een oorspronkelijk wetenschappelijk werk op het gebied van de musicologie in de breedste zin van het woord.
wifes who cheat want my wife to cheat when a husband cheats
women cheat husband why men cheat reasons married men cheat

Jan GILLISPRIJS


Waarde: € 1250
Deadline: 30-04-2016
Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk i.v.m. de geschiedenis van het wetenschappelijk denken.
how to catch a cheat looking to cheat husband cheated
wifes who cheat reason why husband cheat when a husband cheats
click here looking to cheat read here

Mgr. René LENAERTSPRIJS


Waarde: € 2500
Deadline: 30-04-2016
Prijs voor een verdienstelijk werk op het gebied van de muziekwetenschap.
how to catch a cheat looking to cheat husband cheated
how to catch a cheat unfaithful husbands husband cheated
wifes who cheat dating for married when a husband cheats


Navorsingskredieten

Toelage van het Octaaf CALLEBAUTFONDS


Waarde: € 7500
Deadline: 30-04-2015
Navorsingskrediet voor onderzoek op het gebied van de kwaliteitsvoeding, en meer algemeen van de voedingsomstandigheden ook in de derde wereld.
how to catch a cheat read husband cheated
how to catch a cheat looking to cheat husband cheated
wifes who cheat dating for married when a husband cheats

Toelage van het Octaaf DUPONTFONDS


Waarde: € 12500
Deadline: 30-04-2017
Navorsingskrediet om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te bevorderen op het gebied van menselijke en dierlijke fysiologie en fysiopathologie, met toepassing van biotechnologische methoden.
women cheat husband my fiance cheated on me reasons married men cheat
women cheat husband why men cheat reasons married men cheat