Fondsprijzen

De Fondsprijzen en navorsingskredieten zijn prijzen die voortkomen uit de legaten die aan de Academie werden toevertrouwd.

Documenten: inschrijvingsformulier
inschrijvingsformulier

Fondsprijzen

Octaaf CALLEBAUTPRIJS


Waarde: € 1250
Deadline: 30-04-2014
Prijs voor een belangrijke studie van de kwaliteitsvoeding en meer algemeen van de voedingsomstandigheden ook in de derde wereld. Navorsingskrediet: met het oog op navorsing op het gebied van de kwaliteitsvoeding, en meer algemeen van de voedingsomstandigheden ook in de derde wereld.

Mgr. Charles DE CLERCQPRIJS


Waarde: € 1250
Deadline: 30-04-2014
Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de religieuze geschiedenis van Vlaanderen.

Jan GILLISPRIJS


Waarde: € 1250
Deadline: 30-04-2014
Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk i.v.m. de geschiedenis van het wetenschappelijk denken.

Mgr. René LENAERTSPRIJS


Waarde: € 2500
Deadline: 30-04-2014
Prijs voor een verdienstelijk werk op het gebied van de muziekwetenschap.

Frans VAN CAUWELAERTPRIJS


Waarde: € 7500
Deadline: 30-04-2014
Prijs voor een oorspronkelijk, in het Nederlands gesteld werk van onbetwistbaar wetenschappelijke waarde. Deze prijs wordt afwisselend toegekend aan vervolgens:

  1. Exacte wetenschappen: natuur-, ingenieurs- en wiskundige wetenschappen (2013)
  2. Humane wetenschappen: economische, pedagogische, psychologische, rechtskundige, sociale en politieke wetenschappen (2014)
  3. Exacte wetenschappen: biomedische wetenschappen (2015)
  4. Humane wetenschappen: archeologische, filosofische, geschiedkundige, morele en taalkundige wetenschappen (2016)

Henri VANDERLINDENPRIJS


Waarde: € 1250
Deadline: 30-04-2014
Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de sterrenkunde.

Marie-Christiane MASELISPRIJS


Waarde: € 5000
Deadline: 30-04-2014
Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de kinderpsychotherapie en/of kinderpsychiatrie.

Paul VAN OYEPRIJS


Waarde: € 750
Deadline: 30-04-2015
Prijs voor een oorspronkelijk werk in voorkeurorde over: veldwerk op het gebied van de hydrobiologie in de breedste zin van het woord; systematiek van "protisten" of van invertebraten; algemene biologie.

Henri SCHOUTEDENPRIJS


Waarde: € 1250
Deadline: 30-04-2015
Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk over faunistiek (bij voorkeur van Afrika), systematiek, ecologie, ethologie of anatomie van de dieren.

Erik DUVERGERPRIJS


Waarde: € 5000
Deadline: 30-04-2015
Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk kunsthistorisch of historisch werk over de Nederlanden tot het jaar 1900, dat in grote mate steunt op archivalische bronnen.

Mgr. Jozef COPPENSPRIJS


Waarde: € 1250
Deadline: 30-04-2016
Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de geschiedenis van de Leuvense universiteit, de geschiedenis van de Bijbelse exegese, oudtestamentische studies.

Floris VAN DER MUERENPRIJS


Waarde: € 750
Deadline: 30-04-2016
Prijs voor een oorspronkelijk wetenschappelijk werk op het gebied van de musicologie in de breedste zin van het woord.


Navorsingskredieten

Toelage van het Octaaf CALLEBAUTFONDS


Waarde: € 7500
Deadline: 30-04-2015
Navorsingskrediet voor onderzoek op het gebied van de kwaliteitsvoeding, en meer algemeen van de voedingsomstandigheden ook in de derde wereld.

Toelage van het Octaaf DUPONTFONDS


Waarde: € 12500
Deadline: 30-04-2017
Navorsingskrediet om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te bevorderen op het gebied van menselijke en dierlijke fysiologie en fysiopathologie, met toepassing van biotechnologische methoden.