Haalt Vlaanderen de EU-doelstellingen voor hernieuwbare energie?

Debatavond op 8 december 2016 - 18.00 u.
Zaal Albert II van het Paleis der Academiën (Hertogsstraat 1, Brussel)

Situering

Een van de belangrijkste technologische, wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw is het tegengaan van de klimaatopwarming door het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit is niet evident, aangezien het energiesysteem nog steeds kritisch afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

In Europa werd de eerste stap in het aangaan van deze uitdaging vastgelegd in de zogenaamde 20-20-20 doelstellingen, waarbij het de bedoeling is om 20% van de broeikasgasuitstoot te verminderen tegen 2020 ten opzichte van 1990, en 20% van de opgewekte energie uit hernieuwbare bronnen te halen en de energie-efficiëntie met 20% te verhogen in vergelijking met “business as usual”. Voor 2030 worden zo mogelijk nog uitdagendere doelstellingen opgelegd. Tegen dan wordt 40% reductie van de uitstoot van broeikasgassen vooropgesteld en moet 27% van de energieconsumptie afkomstig van hernieuwbare bronnen zijn. In december vorig jaar werd op de klimaatconferentie in Parijs het eerste wereldwijde akkoord bereikt om de opwarming van de aarde te beperken.

De vraag stelt zich of Vlaanderen niet een tandje zal moeten bijsteken om deze doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen?

Inschrijvingsformulier

Debatavond 8 december 2016: programma

17:30 Onthaal

18:00 Windenergie

Bart Bode, Directeur VWEA

  Presentatie

18:25 Zonnestroom: waar staan we?

Stefan Dewallef, Product Development Manager SOLTECH

  Presentatie

18:50 Bio-energie en de groene warmte

Francies Van Gijzeghem, Projectleider Bio-Energie Platform

  Presentatie

19:15 Panelgesprek

Panelleden: de sprekers, aangevuld met

Chris Derde, Bedrijfsleider Fortech – Wase Wind

Jan Duerinck, Senior Researcher Vito

Moderator: Ivo Van Vaerenbergh, Voorzitter Reflectiegroep Energie

20:00 Receptie met broodjes

 

Schrijf u hier in voor de debatavond.

Studienamiddag 'Energie van de Toekomst: van Utopie naar Realiteit'

12 juni 2014

Onze energievoorziening staat voor een ongeziene omwenteling. Niet alleen wordt op wereldvlak... (meer)