Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs

Een volwaardige invulling van informaticawetenschappen in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs. Dat bepleiten de Koninklijke Vlaamse Academie van België en de Jonge Academie in een standpunt.

Samenvatting standpunt

Als we willen dat alle jongeren de huidige snelle technologische evolutie kunnen volgen, en als we voldoende jongeren willen motiveren om nieuwe technologie te creëren, moeten onze jongeren informaticavaardig worden. Informaticavaardigheid gaat verder dan louter het gebruik van computers, en houdt ook in dat de jongere moet begrijpen hoe computers en software intern werken. Om dit te realiseren zijn nieuwe, ambitieuze eindtermen en leerplannen broodnodig, alsook goed opgeleide leerkrachten en een goede infrastructuur.

Wij pleiten voor een basisvorming informaticawetenschappen in het basis- en secundair onderwijs als wetenschappelijk vormende discipline, te vergelijken met wiskunde en fysica. Daarop moet dan in specifieke STEM-richtingen voortgebouwd worden. Informaticawetenschappen reiken een specifieke manier van probleemoplossend denken aan, computationeel denken, en worden vandaag in sneltempo in de onderwijscurricula van de ons omringende landen geïntegreerd. Ook in Vlaanderen is er een groot enthousiasme bij kinderen en leerkrachten, en bijgevolg een hele waaier aan initiatieven. Deze worden mogelijk gemaakt door een groot en actueel aanbod van goedkoop en toegankelijk didactisch materiaal. Alle elementen zijn dus voorhanden om informaticawetenschappen snel in ons leerplichtonderwijs te integreren.

Het standpunt en de werkgroep

Dit zijn, in een notendop, de conclusies van een standpunt van de Jonge Academie en de KVAB, de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. U kunt het standpunt hier downloaden.

Academici uit zowat alle wetenschappelijke disciplines, onderwijsdeskundigen en actoren uit de bedrijfswereld dringen daarin unaniem aan op dringende actie. De leden van de werkgroep zijn te vinden op pagina 50 van het standpunt. Het rapport werd onderschreven door alle leden van de Jonge Academie en de Klasse Technische Wetenschappen van de KVAB.

Download standpunt
Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs

Mail naar publicaties@kvab.be als u een papieren versie van het rapport wil ontvangen of ophalen.

Informaticawetenschappen in de media

Redactioneel nieuws over deze publicatie in De Standaard.

Opiniestuk van Jacques Van Remortel en Giovanni Samaey in De Standaard.

Giovanni Samaey in Z-expert op Kanaal Z.

Interview met Giovanni Samaey op Radio 1.

Lieven Scheire en Marian Verhelst in Reyers Laat.

Studiedag 29 april 2015

Over dit thema organiseerde de Academie een studiedag, waarop het standpunt werd voorgesteld en ruimte was voor publiek debat.

Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs
29 april 2015
Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, Brussel

Inleiding
Jacques Van Remortel, co-voorzitter van de werkgroep

Waarom informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs?   Presentatie
Giovanni Samaey, co-voorzitter van de werkgroep

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen… en informaticawetenschappen in de opleiding van leraren   Presentatie
Bern Martens

Spontane initiatieven in Vlaanderen, binnen en buiten de schoolmuren   Presentatie
Francis wyffels

Vragen en antwoorden, panelgesprek en publiek debat met panelleden
       Emile Claeys, Coördinator wetenschappen van het VVKSO
       Prof. dr. Frank Neven, Faculteit Wetenschappen, Universiteit Hasselt
       Giselle Vercauteren, medewerker Digital Champion België, Head of Development TUI Benelux
       Hans De Four, Coördinator eduCentrum vzw
       Martine Tempels, Senior Vice President Telenet, ICT Woman of the Year 2012, Voorzitter van het STEM-platform, stichter van Coderdojo België


De receptie na het debat werd aangeboden door de KVAB.