Congres: Kunst & Stad
Wat betekenen steden voor de kunsten en wat betekenen de kunsten voor steden in verleden, heden en toekomst?

De Academie organiseert dit congres in het kader van haar Denkersprogramma "Kunst en Geld".

27 februari 2016 - Paleis der Academiën, Brussel
Auditorium Albert II

Situering

Onder leiding van Denker Professor Cees Hamelink werd vandaag bekeken hoe de relatie tussen de steden en de kunsten de afgelopen eeuw, decennia is gegroeid en welke vormen die zal aannemen tegen 2050. Lezingen werden gegeven door Sven Gatz (Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel), Koenraad Jonckheere (UGent, Jonge Academie) en Sas van Rouveroij van Nieuwaal (Kabinetschef Algemeen Beleid Vlaamse Regering). Daarnaast werd in de toekomst gekeken en werden scenario’s gepresenteerd die de toekomstige verhouding schetsen tussen de stad en de kunst. Deze kwamen tot stand tijdens een creatieve denkoefening met kunstenaars, (kunst)wetenschappers, architecten en denkers van de KVAB en de Jonge Academie.

De architectuur, de musea, de operahuizen, de concertgebouwen, de toneelhuizen en de openbare ruimte bieden de stad een meerwaarde. Hoe organiseer je tegen 2050 de interactie tussen oud en nieuw? Voor culturele instellingen is de stad de thuisbasis en de wereld het speelveld. Hoe gaat het urbane kunstbeleid met deze evolutie om? Allemaal kwesties die tijdens dit symposium aan bod kwamen.

Programma

Voorzitter Siegfried De Buck

10:00 - 12:30

Verwelkoming
Cees Hamelink, Denker in het Denkersprogramma Kunst & Geld, UAmsterdam

Opening van het congres
Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Kunst en stad in cultuurhistorisch perspectief
Koenraad Jonckheere, UGent, Jonge Academie     Presentatie

De hedendaagse situatie van steden als trekkers op cultureel gebied
Sas van Rouveroij van Nieuwaal, Kabinetschef Algemeen Beleid Vlaamse Regering     Presentatie

Lunch

Voorzitter Maximiliaan Martens

14:00 - 16:30

Toekomstscenario’s voor Kunst & Stad
Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Welke kunst(vorm) vind je er terug? Wie is het publiek? Maatschappelijke, politieke en economische evoluties vormden het startpunt van een visionaire denkoefening door experts: Siegfried De Buck, Katelijne De Corte, Michiel Dehaene, Ugo Dehaes, Lionel Devlieger, Frederik De Wilde, Erik Mannens, Maximiliaan Martens, Pieter Martens, Lucien Posman, Noël Salazar, Karel Van Haesebrouck, Anne-Mie Van Kerckhoven en Bart Verschaffel. Het resultaat is een dynamische, audiovisuele presentatie.

Slot & aanbevelingen
Cees Hamelink

Receptie met muziek van het Bourgondisch Combo


Cees Hamelink

Het Denkersprogramma "Kunst en Geld" werd opgebouwd rond twee clusters: kunst en overheidsbeleid enerzijds en kunst en stadseconomie anderzijds. Kunst & Stad is het slotsymposium. Cees Hamelink zal licht werpen op zijn bevindingen en zal aanbevelingen formuleren inzake kunst en cultuur in Vlaanderen. Een tipje van de sluier? Lees het interview met Cees Hamelink