Leden

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden.

Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

 

A-Z · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P ·   · R · S · T · U · V · W ·   ·   ·  
alle klassen · kunsten · menswetenschappen · natuurwetenschappen · technische wetenschappen
alle leden · binnenlandse leden · buitenlandse leden · gewone leden · ereleden

 

Liesbet Lagae
Technische wetenschappen
Paul Lagasse
Technische wetenschappen
Erelid
Mathijs Lamberigts
Menswetenschappen
Moderne geschiedenis (1870-heden), Oudheid (tot 500)
André Laporte
Kunsten
Erelid
Godelieve Laureys
Menswetenschappen
Rob Lenaers
Technische wetenschappen
Erelid
Exacte wetenschappen
Ron Lesthaeghe
Menswetenschappen
Statistiek en methodologie, Sociologie
Jan Leuridan
Technische wetenschappen
Egbert Lox
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen, Materiaalkunde
 
1