Leden

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden.

Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

 

A-Z · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W ·   ·   · Z
alle klassen · kunsten · menswetenschappen · natuurwetenschappen · technische wetenschappen
alle leden · binnenlandse leden · buitenlandse leden · gewone leden · ereleden

 

Herman Sabbe
Kunsten
Erelid
Hisayoshi Sato
Natuurwetenschappen
Buitenlands lid
Willibald Sauerländer
Kunsten
Buitenlands lid
Niceas Schamp
Natuurwetenschappen
Erik Schokkaert
Menswetenschappen
Economie
Liliane Schoofs
Natuurwetenschappen
Johan Schoukens
Technische wetenschappen
Michiel Schuijer
Kunsten
Buitenlands lid
Ivan Schuller
Natuurwetenschappen
Buitenlands lid
Kees Schuyt
Menswetenschappen
Buitenlands lid
Raoul Servais
Kunsten
Erelid
Alexander Sevrin
Natuurwetenschappen
 
1 2 3 4