Leden

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden.

Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

 

A-Z · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W ·   ·   · Z
alle klassen · kunsten · menswetenschappen · natuurwetenschappen · technische wetenschappen
alle leden · binnenlandse leden · buitenlandse leden · gewone leden · ereleden

 

Irina Veretennicoff
Natuurwetenschappen
Erelid
Ann Verhetsel
Menswetenschappen
Economie, Geografie
Ronny Verhoeven
Technische wetenschappen
Bouwkunde
Leni Verhofstadt-Denève
Menswetenschappen
Psychologie
Sabine Verhulst
Menswetenschappen
Pierre Vermeersch
Natuurwetenschappen
Erelid
Vera Vermeersch
Kunsten
Petra Vermote
Kunsten
Muziek
Ignaas Verpoest
Technische wetenschappen
Erelid
Erik Verriest
Technische wetenschappen
Buitenlands lid
Technische wetenschappen, Toepassingsgerichte wiskunde
Bart Verschaffel
Kunsten
Lieven Verschaffel
Menswetenschappen
Psychologie, Onderwijskunde
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9