Nieuws

Nieuws over de Academie en over onze leden. Volg ons ook op twitter.

Openbare Vergadering: bekendmaking Laureaten van de Academie

Elk jaar reikt de Academie 4 prijzen uit aan wetenschappelijk en kunstig talent: De Laureaat van de Academie. De wedstrijd is beperkt tot onderzoekers jonger dan 40; de prijs kan zowel aan jongere onderzoekers als late dertigers te beurt vallen: alles hangt af van de wetenschappelijke inspanning en maturiteit van de kandidaat en of de Academie een bepaalde carrièregang wil honoreren. Hun namen worden bekendgemaakt tijdens de Openbare Vergadering van de KVAB op zaterdag 15 december. Deze prijs werd in 2001 opgericht, en is de grootste prijs die de Academie uitreikt. De inzendingen worden door de Laureatencommissie van elke Klasse (die bestaan uit steeds 5 leden van de verschillende Klassen aangevuld met de voorzitter en vast secretaris) tegen elkaar afgewogen: de concurrentie tussen de kandidaten is dan ook intens. De Academie wenst de Laureaten een schitterend vervolg aan hun reeds uitstekende carrière toe! Binnenkort zullen we interviews publiceren van de vier Laureaten.

Natuurwetenschappen: Johan VERBEECK

Johan Verbeeck (°1972) behaalde in 2002 zijn doctorstitel aan de Universiteit Antwerpen in de onderzoeksgroep Electron Microscopy for Materials Research (EMAT). EMAT specialiseert zich in transmissie elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek. In zijn proefschrift onderzocht Verbeeck het gebruik van energieverlies-spectroscopie op nanomaterialen. Deze techniek laat toe om de chemische samenstelling van materialen te onderzoeken tot op atomaire schaal. Tijdens zijn doctoraat introduceerde hij deze techniek aan de Universiteit Antwerpen en zijn talrijke publicaties leverden een belangrijke bijdrage aan het internationaal onderzoek in dit domein. Hij ontwikkelde het softwarepakket EELSMODEL, dat toelaat om experimentele spectroscopische metingen optimaal om te zetten in kwantitatieve gegevens.


Menswetenschappen: Hans OP DE BEECK

Hans Op de Beeck (°1975) wordt gedreven door de wil om de menselijke geest en de oorzaken van menselijk gedrag te verklaren. Zijn onderzoek start vanuit de vaststelling dat een volledige verklaring vereist dat we de vele bevindingen vanuit cognitieve en gedragswetenschappen integreren met informatie over de achterliggende hersenwerking.


Kunsten: Koenraad JONCKHEERE

Na een opleiding tot licentiaat cultuurgeschiedenis van de Nieuwe Tijd (1994-1998) en licentiaat kunstwetenschappen van de Nieuwe Tijd (1998-2001) aan de KU Leuven, promoveerde Koenraad Jonckheere (°1975) op 28 september 2005 aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de kunstgeschiedenis (cum laude). In de loop van zijn nog prille loopbaan bouwde hij in verschillende onderzoekdomeinen een groot internationaal renommee op, in het bijzonder de beeldende kunsten en de kunstmarkt van de vroegmoderne tijd. Hij is momenteel docent aan de UGent.


Technische Wetenschappen: Dries VAN THOURHOUT

Dries Van Thourhout (°1972) behaalde in 1995 het diploma burgerlijk natuurkundig ingenieur aan de UGent. Als IWT-bursaal behaalde hij in 2000 zijn doctoraatsdiploma in de onderzoeksgroep fotonica van Prof. Roel Baets. Daarna verbleef hij 2 jaar als postdoctoraal onderzoeker in het gerenommeerde Bell Laboratories in Crawford Hill, NJ, USA. Zowel tijdens zijn doctorale als postdoctorale studies werkte hij aan de realisatie van nieuwe types geïntegreerde meergolflengte lasers in InP.

click here looking to cheat read here
what causes women to cheat open wife cheated
how women cheat why do wife cheat open
find an affair why do people cheat link
read link redirect
go how many women cheat on husbands all wives cheat
go reason women cheat all wives cheat
women who love to cheat link how to tell if wife has cheated
women who love to cheat online how to tell if wife has cheated
what happens after an abortion reasons for abortion abortion clinics in san diego
will my wife cheat again go how to tell if wife has cheated
free cell spy app click mobile phone monitoring software for android
what is infidelity husband cheated on me how many men have affairs
My husband cheated on me link why people cheat
cheat on my girlfriend dabbeltinsurance.com i cheated on my girlfriend and i want her back
cheated on my boyfriend how to get your boyfriend to cheat on you i found out my boyfriend cheated on me
women who cheat on husbands women who cheat on their husband married cheaters
adult stories site hot sex stories of tamilnadu
married cheaters tfswhisperer.com reasons women cheat on their husbands
married cheaters tfswhisperer.com reasons women cheat on their husbands
indiana abortion clinics go new york abortion
how to catch a cheat philhustead.com why wife cheated
metronidazol sharpcoders.org metronidazole encephalopathy
cialis coupon free discount coupon for cialis cialis trial coupon
cialis coupons from lilly copay cards for prescription drugs new prescription coupons
discount drug coupon quadrovermelho.com.br prescription coupon
will naltrexone show on a drug test open low dose medicine
naltrexone pregnancy site naloxone implant
naltrexone success rate how to get low dose naltrexone ldn for ibs
naltrexone over the counter site where to buy naltrexone
vivitral shot go naltrexone opiate
naltrexone reviews alcoholism click side effects of naltrexone implant
naltrexone reviews alcoholism click side effects of naltrexone implant
what is a vivitrol shot naltrexone injection naltrexone side effects forum


Academieberichten
Academie nieuws
1 / 32

Leden nieuws
1 / 9