Nieuws

Nieuws over de Academie en over onze leden. Volg ons ook op twitter.

Laureaten Fondsprijzen

De ‘kleine’ prijzen van de Academie zijn een mooie opsteker voor onderzoekers die net hun doctoraat hebben afgerond, en zijn een vaste waarde in de Vlaamse onderzoekswereld. De Schoutedenprijs bijvoorbeeld, werd al in 1965 opgericht. De Duvergerprijs is één van de jongere telgen in de familie van de Fondsprijzen en staat open sinds 2005.

We hebben in dit overzicht ook de Prijs Pro Civitate opgenomen, die sinds 2009 bestaat, maar die geen echte ‘Fondsprijs’ is. Het comité Pro Civitate is de opvolger van het vroegere geschiedeniscomité van het Gemeentekrediet van België en van Dexia Bank en is werkzaam zowel binnen de KVAB als de ARB.

Schoutedenprijs

Maarten Vanhove

Maarten Vanhove behaalde in 2012 zijn doctoraat aan de KU Leuven, in associatie met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Als FWO-aspirant onderzocht hij de diversiteit en de evolutiepatronen binnen “species flocks” van vissen en hun parasieten. Hiervoor werd intensief samengewerkt met buitenlandse partners, waaronder de Masaryk University (Tsjechië) waar hij momenteel post-doctoraal onderzoeker is. Belangrijke elementen in zijn onderzoek zijn moleculaire evolutie en stamboomreconstructie, morfologie, taxonomie, biogeografie, en natuurconservatie, met uitbreidingen naar andere organismen, waaronder diverse invertebratengroepen.

Mgr. C. De Clercqprijs

Ulrike Wuttke

Na studies te Berlijn en Amsterdam werkte Ulrike Wuttke van 2008 tot 2012 aan de UGent aan haar proefschrift Dit es dinde van goede ende quaede: Eschatologie bei den Brabanter Autoren Jan van Boendale, Lodewijk van Velthem und Jan van Leeuwen (14. Jh.) . Hiervoor onderzocht ze de verbeelding van de eindtijd, de hemel, hel en vagevuur in het oeuvre van de drie veertiende-eeuwse Middelnederlandse auteurs Jan van Boendale, Lodewijk van Velthem en Jan van Leeuwen. Zij analyseerde hun eschatologische voorstellingen tegen de achtergrond van de Latinitas en andere significante volkstalige teksten en traceerde de invloed van contemporaine crisissen en intellectuele ontwikkelingen op hun eschatologische mentaliteiten.

Duvergerprijs

Beatrijs Wolters van der Wey

Beatrijs Wolters van der Wey promoveerde in 2012 aan de KU Leuven op het proefschrift Groepsvertoon. Publieke groepsportretten in Brabant 1585-1800: studie vanuit maatschappelijk, typologisch en iconografisch oogpunt en kritische catalogus. Dit doctoraat werd uitgevoerd in interdisciplinair perspectief in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Het bekroonde werk is een dieptestudie naar de groepsportretten van gilden, magistratencolleges,… geschilderd in Brabant tijdens het Ancien Régime. Er werd aandacht besteed aan het materiële ontstaansproces en het typologische, iconografische en maatschappelijk oogpunt (zoals de opdrachtgevers, de keuze van de kunstenaar, de prijzen enz.).

Pro Civitate-Prijs

Jonas Braekevelt

Jonas Braekevelt werkte in 2013 zijn proefschrift ‘Un prince de justice’ af aan de UGent. Op dit ogenblik is hij postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen. Zijn huidig onderzoek richt zich op het ontstaan van een vorstelijk wetgevend discours in de Nederlanden vanaf de late dertiende eeuw en de veranderende verhoudingen tussen recht, gratie en privileges, met publicaties in onder meer de Revue Historique. Daarnaast bereidt hij ook de publicatie voor van de verordeningen van Filips de Goede voor het graafschap Vlaanderen in de reeks van de Koninklijke Commissie voor de Uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België.

wifes who cheat want my wife to cheat when a husband cheats
click here looking to cheat read here
women cheat husband why men cheat reasons married men cheat
women cheat husband why men cheat reasons married men cheat
what causes women to cheat link wife cheated
find an affair go link
affairs with married men online click
go how many women cheat on husbands all wives cheat
women who love to cheat reasons why women cheat how to tell if wife has cheated
wives cheat website click
husband watches wife cheat why wife cheated find an affair
husband watches wife cheat how to catch a cheater find an affair
husband watches wife cheat married men having affairs find an affair
information about abortions what is the latest you can terminate a pregnancy ways to terminate early pregnancy
information about abortions bad abortion stories ways to terminate early pregnancy
will my wife cheat again go how to tell if wife has cheated
free cell spy app click mobile phone monitoring software for android
what is infidelity signs of a cheater how many men have affairs
i had a dream my husband cheated on me wanting to cheat i cheated my husband
my wife cheated on me now what do i do so your wife cheated why do i want to cheat on my wife
cheated on my boyfriend how to get your boyfriend to cheat on you i found out my boyfriend cheated on me
women who cheat on husbands go married cheaters
why women cheat on men link cheat on my wife
hidden sms spy app open best free spy apps for android
rx discount pharmacy blog.ladymaggie.com rx prescription coupons
coupons for prescription medications read prescriptions coupons
drug coupon card site discount card prescription
kamagra super kamagra vélemények kamagra jelly
viagra za zene cijena viagra cijena viagra koktel
free discount prescription cards coupons for prescriptions coupon prescription
naltrexone revia open naltrexone 50 mg side effects
will naltrexone show on a drug test open low dose medicine
naltrexone dosage range blog.admissionnews.com ldn prescription
naltrexone reviews alcoholism open side effects of naltrexone implant
starting naltrexone blog.aids2014.org naltrexone tab 50mg
ldn naltrexone naltrexone for multiple sclerosis user reviews ldn prescription


Academieberichten
Academie nieuws
1 / 32

Leden nieuws
1 / 9