Artikel DeMorgen: Belast alle uitstoot van CO2

Klasse Natuurwetenschappen

Nieuwsberichten in verband met Standpunt: 

De chemische weg naar een CO2-neutrale wereld

Naar aanleiding van de Standpuntvoorstelling met Minister Schauvliege op 7 september 2016 verscheen in DeMorgen een artikel over het Standpunt en de reactie van de minister. 

 

"Alle uitstoot van CO2 moet op dezelfde manier worden behandeld en dus belast. Dat beveelt de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) aan in een lijvig rapport over CO2-uitstoot. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege is niet tegen het idee gekant, maar stelt voor het op Europese schaal in te voeren." Lees meer