Privacy in tijden van internet, sociale netwerken en big data

Standpunt | Jaargang 2017
Privacy in tijden van internet, sociale netwerken en big data
Klasse Technische Wetenschappen

Activiteiten 

Bescherming van onze persoonsgegevens is een grondrecht. De leefwereld van jong en oud wordt vandaag gekenmerkt door een verregaande digitalisering: internet-der-dingen, informatievergaring over locaties, sociale media, het aanwenden van big data in het profileren van passagiers en consumenten… Welke gevaren voor onze privacy houden zich schuil in onze digitale leefwereld?

Dit Standpunt van de Koninklijke Vlaamse Academie van België  voor Wetenschappen en Kunsten richt zich vooral tot privégebruikers van alle generaties die zich, al dan niet terecht, zorgen maken over de gevaren waaraan  hun privacy blootgesteld is in een wereld van big data. Lezers krijgen een dieper inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de technologie, maar ook in commerciële belangen en hun relatie tot de  inperking van en de gevaren voor onze persoonlijke privacy. Een aantal gevallenstudies maakt de problematiek aanschouwelijk en concreet. Het Standpunt besluit met aanbevelingen voor ICT-verantwoordelijken, alerte burgers, bouwers van ICT- en Internet der Dingen-apparaten, overheden, bedrijven en het onderwijs.

Standpuntwerkgroep Privacy in tijden van internet en big data

Yolande Berbers
Paul De Hert
Frank De Smet
Willem Debeuckelaere
Yvo Desmedt
Claudia Diaz
Jos Dumortier
Mireille Hildebrandt
Eleni Kosta
Jo Pierson
Karolien Poels
Yves Poullet
Bart Preneel
Dirk Van den Poel
Joos Vandewalle
Karel Velle

Documenten bij dit project

Auteur

  • Joos Vandewalle
  • Yolande Berbers
  • Mireille Hildebrandt
  • Willem Debeuckelaere
  • Paul De Hert
  • Yvo Desmedt
  • Frank De Smet
  • Karolien Poels
  • Jo Pierson
  • Bart Preneel