Onderscheidingen wetenschapscommunicatie

Alles over de onderscheidingen wetenschapscommunicatie 2016.

Bekendmaking prijswinnaars

Ontdek hier de laureaten

Event wetenschapscommunicatie 2016

14 november 2016 (15:30- 17:30) in het Paleis der Academiën in Brussel

15:00 Onthaal en registratie, koffie en hapje
15:30 Uitreikingszitting, met o.a.

 • Woordje van de minister
 • Uitreiking van de loopbaanprijs en wederwoord van de laureaat
 • Keynote door Lieven Scheire over Richard Feynman
 • Uitreiking van de jaarprijzen en interview door Jan Hautekiet

17:30 Receptie

Dit event sluit aan op de doe-dag wetenschapscommunicatie "Kom naar Buiten", een gemeenschappelijk initiatief van FWO, VLIR-UOS, de Jonge Academie en de KVAB. Het programma vindt u op www.komnaarbuiten.be.

Inschrijven voor het event wetenschapscommunicatie (en/of voor Kom naar Buiten)

Achtergrond van de onderscheidingen

De Koninklijke Vlaamse Academie van België en de Jonge Academie reiken jaarlijks de “onderscheidingen wetenschapscommunicatie” uit aan wetenschappers met een uitzonderlijke verdienste in wetenschapscommunicatie.

Er worden twee types Onderscheiding uitgereikt. De eerste is een Loopbaanprijs, voor een onderzoeker die gedurende zijn of haar hele loopbaan sterke inspanningen voor wetenschapscommunicatie deed. Het andere type Onderscheiding zijn de Jaarprijzen, voor maximum 20 onderzoekers die zich gedurende het voorbije jaar intensief hebben ingezet voor een concreet project rond wetenschapscommunicatie.

Met deze Onderscheidingen hebben de KVAB en de JA drie doelen voor ogen:

 • meer onderzoekers aanzetten tot wetenschapscommunicatie
 • het motiveren en danken van onderzoekers die al aan wetenschapscommunicatie doen bovenop hun sowieso al erg drukke agenda
 • de kwaliteit van wetenschapscommunicatie door onderzoekers bevorderen
 • Wetenschapscommunicatie laten integreren in de normale werking van universiteiten en onderzoeksinstellingen en binnen de normale loopbaanontwikkeling van de onderzoeker.
 • het ondersteunen van associaties en stakeholders om kennis uit te wisselen over de beste praktijken van wetenschapscommunicatie

De Onderscheiding wordt beheerd door een stuurgroep die ook optreedt als jury. Ze bestaat uit specialisten in wetenschapscommunicatie, namelijk negen medewerkers van de expertisecellen wetenschapscommunicatie van de Vlaamse associaties van universiteiten en hogescholen, veertien leden van de Academie en Jonge Academie en verder vertegenwoordigers van strategische onderzoekscentra, de industrie (Agoria) en het overheidsbeleid (EWI, VRWI), samen met drie experten (VRT, Eos, professor wetenschapscommunicatie). De stuurgroep wordt voorgezeten door prof. em. Willy Verstraete (KVAB, microbioloog UGent) en prof. Giovanni Samaey (Jonge Academie, computerwetenschapper KU Leuven).

Meer informatie bij bert.seghers[apenstaart]kvab.be of bij de Expertisecel Wetenschapscommunicatie van uw universitaire associatie:

Associatie KU Leuven: Iris Rademaekers
AUHL - Hasselt: Els Smeyers
AUHA - Antwerpen: Barbara Deslé
AUGent: Céline Van Rijckeghem
UAB - Brussel: Jozefien De Marrée

 

Vorige edities

Onderscheidingen en event wetenschapscommunicatie 2013

Onderscheidingen en event wetenschapscommunicatie 2014

Onderscheidingen en event wetenschapscommunicatie 2015

Partners

 • Jonge Academie
 • Associatie KU Leuven
 • Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen
 • Associatie Universiteit Gent
 • Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
 • Universitaire Associatie Brussel
 • Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
 • imec
 • Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
 • Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie