Debatavond: Nieuwe generatie kernreactoren

Deze activiteit ging door op 13 november 2014 in de Rubenszaal van het Paleis der Academiën (18.00u).

Situering

Kernenergie is op dit moment verantwoordelijk voor 15 % van de energieproductie wereldwijd. Ook wordt verwacht dat de capaciteit van kernenergie wereldwijd zal toenemen van 393 GW in 2009 tot 630 GW in 2035. Een nieuwe generatie kleine en middelgrote kernreactoren, de zogenoemde Generatie IV, kan een aanzienlijke vermindering in brandstof en kernafval bieden door verbruikte splijtstof te opnieuw te gebruiken voor energieproductie. Zo heeft de nieuwe regering van Zweden de deur opengezet voor de bouw van een nieuwe Generatie IV kerncentrale, die ten vroegste in 2035 zal gebouwd worden.

Lezing: Een overzicht van Generatie III kernreactoren

ir. Frank Bertels, Eerstaanwijzend Ingenieur, Tractebel Engineering (GDF Suez)

  Presentatie

 

Lezing: View on Generation IV fast-neutron reactor systems

Prof. dr. Eric van Walle, Directeur-generaal SCK-CEN

  Presentatie

 

Panelgesprek: Nieuwe generatie kernreactoren zijn technisch haalbaar. Maatschappelijk?

Panelleden: de sprekers, met Dirk Fransaer, CEO VITO, Alain Michel, consultant en schrijver "Dompter le dragon nucléaire?" en Alex Polfliet, Zero Emission Solutions

Moderator: Luc Huysmans, Senior Writer Trends

 

Receptie

De receptie na het panelgesprek werd aangeboden door SCK·CEN en Tractebel Engineering.

Studienamiddag 'Energie van de Toekomst: van Utopie naar Realiteit'

12 juni 2014

Onze energievoorziening staat voor een ongeziene omwenteling. Niet alleen wordt op wereldvlak... (meer)