ROBERT VANDEREYCKEN

Klasse: Kunsten

Sinds: 20/11/1996

Lidmaatschap: Erelid

Functie: Erelid van de Klasse Kunsten (KVAB)


O.m. beeldhouwer, tekenaar, schilder. Kenmerkend zijn de zuivere en subtiele waarneming van de themata en de evenwichtige transfiguratie ervan. Soepele, vlotte, nobele stijl. Talrijke tentoonstellingen en opdrachten in o.m. België, Frankrijk, Italië, Spanje, Japan, China.


Activiteit: Leraar EPIATH te Brussel (1955-65), Stedelijke Academie Halle (1960); leraar (1963) en directeur (1975-88) Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Hasselt.

Prijzen: Mascherini prijs van de stad Salzburg

Ordes: Ridder in de Kroonorde; grootofficier in de Leopoldsorde.

Opleiding: Studies Academie voor Schone Kunsten Hasselt, Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten Luik, Provinciaal Normaalinstituut voor Tekenkunst Brussel, Nationale Hogere School voor Bouwkunst en Visuele Kunsten, Abdij Ter Kameren, Brussel.