ANN VERHETSEL

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 18/5/2013

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr.

Disciplines: Economie, Geografie

Functie: Voorzitter van het Departement Transport en Ruimtelijke Economie (UAntwerpen)

Website: Persoonlijke website


Gewoon Hoogleraar Economisch Geografie


Activiteit: Ann Verhetsel begon haar loopbaan als assistent-interimaris (1982-1983) en assistent (1983-1987) aan het Instituut voor Sociale en Economische Geografie van de KULeuven. Vervolgens werd ze aangesteld als assistent (1987-1989) Economische Geografie aan de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de UFSIA te Antwerpen. Sindsdien heeft ze haar hoofdambt steeds bij de Universiteit Antwerpen gehad: Eerstaanwezend Assistent (1989-1993), Docent (1993-1997), Hoofddocent (1997-2001), Hoogleraar (2001-2007), Gewoon Hoogleraar (2008-nu). Ondertussen vervulde ze deeltijdse docentenopdrachten Sociale en Economische Geografie aan de Erasmushogeschool in Brussel (1988-1989) en aan het Henry Van de Velde Instituut in Antwerpen (1989-2001). Sedert 1995 doceert ze ook aan de Antwerp Management School in de opleiding ReaL Estate Management. Ann Verhetsel vervult haar opdrachten (onderzoek, onderwijs en dienstverlening) aan de Universiteit Antwerpen in het interactieveld van de Geografie, de Economie en de Ruimtelijke Planning. Ann Verhetsel doceert momenteel de vakken Bedrijfslocatie (voormalig Economische Geografie) en Vastgoedmarkten en Locatie (voormalig Ruimtelijke Economie) in de Faculteit TEW. Daarnaast geeft ze de vakken Inleiding tot de Sociale Geografie en Historische Stadsgeografie aan de opleiding Geschiedenis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Ten slotte verzorgt ze het vak Vastgoedmarkten aan de Master in Real Estate van de AMS. Momenteel lopen er onder haar leiding onderzoeksopdrachten met doctoraatstrajecten in het domein van de mobiliteit, meer specifiek over woon-werkverkeer en mobiliteitsmanagement. Daarnaast loopt er onderzoek binnen de topic ondernemen en regionale Economie over slimme specialisatie en nieuw economisch beleid, netwerken binnen de logistieke sector, de verruimtelijking van het nieuw economisch beleid, de geografische dimensie van risicokapitaal en de locatie van de detailhandel. Voor de Provincie Antwerpen loopt een vijfjarig onderzoek naar een vernieuwd provinciaal economisch beleid. Ze was tevens promotor van het SBO project Stedelijke Logistiek en Mobiliteit met onderzoek over bereikbaarheid van wonen en werken in Vlaanderen. Doorheen de 25 jarige carrière zijn er uiteraard een aantal accentverschuivingen geweest binnen het onderzoek, het gaat echter steeds om thema’s binnen de stadsgeografie, de transportgeografie, de ruimtelijke planning en de regionale economie (op de website zie lijst overzicht van onderzoeksprojecten en lijst van publicaties).

Opleiding: Doctor in de Wetenschappen - Groep Geografie - 1990