RONNY VERHOEVEN

Klasse: Technische wetenschappen

Sinds: 19/3/2009

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr. ir.

Discipline: Bouwkunde

Functies:

  • Lid van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)
  • Verbonden met de Vakgroep Civiele Techniek (UGent)


Hydrodynamica, waterbeheer en leefmilieu, waterdistributie en -transport, dammen en stuwen, hydrografie en hydrometrie, eco-hydraulica.


Activiteit: Assistent (1974), lector (1985), docent (1989), hoofddocent (1991), hoogleraar (1995), gewoon hoogleraar (2001), decaan (1998-2002) faculteit Toegepaste Wetenschappen, onderwijsdirecteur (2004) faculteit Ingenieurswetenschappen UGent, (2012)pensioen.

Prijzen: Laureaat van de Driejaarlijkse Prijs Prof. ir. K. Bollengier (1981), Magnelprijs van het Bureau SECO (1982), ESAO-AKZO Award (1993), UNESCO - IRTCES Award (2005).Eremedaille voor wetenschappelijke verdiensten uitgereikt door de Landbouwuniversiteit Warchau – juni 2002 - Eremedaille voor wetenschappelijke verdiensten uitgereikt door de Landbouwuniversiteit van Wroclaw – Polen – september 2002 - Eredoctor Wroclaw University of environmental and Life Sciences – 2008

Opleiding: Burgerlijk bouwkundig ingenieur (1974), (1977) RUG; getuigschrift NFWO derde cyclus Geodesie en Geofysica - oriëntatie hydrologie. doctoraat ingenieurswetenschappen (1983) RUG.