BART VERSCHAFFEL

Klasse: Kunsten

Sinds: 20/10/2010

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr.

Functies:

  • Lid van de Klasse Kunsten (KVAB)
  • Verbonden met de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (UGent)


Filosoof en publicist op het gebied van de kunst- en architectuurtheorie, de esthetica en de cultuurfilosofie.


Activiteit: Gewoon hoogleraar Universiteit Gent