HANS VLIEGHE

Klasse: Kunsten

Sinds: 19/11/1990

Lidmaatschap: Erelid

Disciplines: Beeldende kunst, Kunstgeschiedenis

Functie: Erelid van de Klasse Kunsten (KVAB)


Kunsthistoricus die zich toespitst op het onderzoek over Rubens en de schilders uit diens omgeving.


Activiteit: Emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven; lid en gewezen voorzitter raad van bestuur Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en de 17de eeuw, Rubenianum, Antwerpen.

Prijzen: Laureaat universitaire wedstrijd (1965), reisbeurzenwedstrijd (1971), Stichting Prinses Marie-José (1968).

Opleiding: Dr. Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (1967) RUG.