ELS WITTE

Klasse: Menswetenschappen

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Em. prof. dr.;barones

Discipline: Geschiedenis

Functie: Verbonden met de Vakgroep Geschiedenis (VUB)


Historica gespecialiseerd in de Belgische politieke en sociale geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw. Directeur van het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel (1978).


Activiteit: Lerares Rijksmiddelbaar Onderwijs (1961-66); docent (1974), gewoon hoogleraar (1980), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1984-87), rector (1994) VUB.

Prijzen: De Schaepdrijverprijs (1966), Pro Civitate-prijs (1968), universitaire reisbeurzenwedstrijd (1969), ereprijs van de minister van Nederlandse Cultuur (1969), eremedaille van de stad Gent (1970), prijs van de Vlaamse Gemeenschap (1997).

Opleiding: Dr. Geschiedenis (1970) RUG.