JEAN BERLAMONT

Klasse: Technische wetenschappen

Sinds: 19/3/2009

Lidmaatschap: Erelid

Functies:

  • Verbonden met de Faculteit Ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
  • Erelid van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)


Onderzoek in verband met stroming in open kanalen, wiskundige modellen van leidingennetwerken en rioolstelsels, transport van water, sedimenten en polluenten in rivieren en rioleringssystemen, riviermorfologie, estuaria.


Activiteit: Docent (1976), gewoon hoogleraar (1982), voorzitter (1984-1990, 2004-2009) departement burgerlijke bouwkunde, hoofd (1993-1999) Laboratorium voor Hydraulica, decaan faculteit Toegepaste Wetenschappen KU Leuven; gastprofessor aan verscheidene universiteiten waaronder de Politecnico di Torino en Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba (Bolivië).

Ordes: Ridder in de Kroonorde, grootofficier in de Kroonorde.

Opleiding: Burgerlijk bouwkundig ingenieur (1969), dr. ir. (1975) RUG.