ANNEMIE BOGAERTS

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 16/11/2011

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr.

Discipline: Scheikunde

Functies:

  • Lid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • Verbonden met het Departement Chemie (UAntwerpen)


Dr. in de chemie, specialisatie fysicochemie - plasmachemie


Activiteit: Gewoon Hoogleraar Universiteit Antwerpen