MARC BOONE

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 18/10/2008

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr.

Discipline: Nieuwe geschiedenis (1500-1870)

Functie: Verbonden met de Vakgroep Geschiedenis (UGent)


Historicus met onderzoekszwaartepunt in de sociaal-economische en politieke geschiedenis van de late middeleeuwen (Bourgondische geschiedenis), meer bepaald in de geschiedenis van de middeleeuwse steden. Historische methodologie en historiografie.


Activiteit: Assistent (1980-1988), hoofddocent (1999), Hoogleraar (2004), onderwijsdirecteur Letteren en Wijsbegeerte (2008) UGent; bevoegdverklaard navorser/onderzoeksleider NFWO (1989-1999); gasthoogleraar (1999) Université de Bourgogne te Dijon, (2005) École des Hautes Études et Sciences Sociales Paris en (2007) Université de Paris IV - Paris/Sorbonne.

Prijzen: Prijs Provincie Oost-Vlaanderen (1981), Laureaat KAWLSK (1989), Laureaat Anton Bergmann prijs (ARB) (1985-1990).

Ordes: Burgerlijke Medaille eerste klasse (2003).

Opleiding: Dr. Geschiedenis (1987) RUG.