JEAN BOURGEOIS

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 15/10/2011

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr.

Discipline: Archeologie

Functie: Verbonden met de Vakgroep Archeologie (UGent)


Archeoloog


Activiteit: Gewoon hoogleraar Universiteit Gent