ANN BUYSSE

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 15/10/2011

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr.

Discipline: Psychologie

Functies:

  • Verbonden met de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (UGent)
  • Decaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (UGent)


Gewoon hoogleraar klinische psychologie en hoofd van de onderzoeksgroep gezinspsychologie aan de Universiteit Gent. De onderzoeksgroep werd een 15-tal jaar geleden opgericht en heeft sindsdien een unieke positie weten verzilveren in een reeks onderzoeken naar de manier waarop mensen elkaar beïnvloeden. Interpersoonlijke beïnvloeding is het centrale thema dat wordt uitgewerkt in een reeks grootschalige projecten samen met andere disciplines zoals het familierecht, seksuologie, bio-ethiek, sociologie en geneeskunde. Concreet worden mechanismen onderliggend aan relaties en gezinnen onderzocht, zoals bij adoptie, nieuwsamengestelde gezinnen, scheiding, donorgezinnen, ouder – kind relaties, bemiddeling, therapie, seksuele gezondheid, communicatie, steun, hechting, ... In de onderzoeksgroep wordt basis, fundamenteel onderzoek steeds gekoppeld aan maatschappelijke valorisatie en impact.


Activiteit: Gewoon Hoogleraar Universiteit Gent