AUGUST COOMANS

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 11/10/1978

Lidmaatschap: Erelid

Discipline: Evolutie

Functie: Erelid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)


Dierkundige, specialist in de morfologie en systematiek van invertebraten, in het bijzonder in de nematologie.


Activiteit: Gewoon hoogleraar (1972), emeritus (2001) UGent; directeur-diensthoofd Laboratorium Morfologie en Systematiek der Dieren en Museum voor Dierkunde.

Prijzen: Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1963), Medaille van Verdienste stad Gent.

Ordes: Commandeur in de Leopoldsorde, commandeur in de Kroonorde; grootofficier in de Leopoldsorde; Burgerlijke Medaille 1ste klasse; Burgerlijk Kruis 1ste klasse.

Opleiding: Dr. Dierkunde (1963).