PAUL DE BRUYCKER

Klasse: Technische wetenschappen

Sinds: 10/10/2012

Lidmaatschap: Gewoon lid

Functies:

  • Lid van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)
  • CEO van Indaver NV


CEO INDAVER NV. Expert in afvalwetgeving en afvalbeheer met bijzondere aandacht voor het uitbaten van gespecialiseerde afvalverwerkingsinstallaties en het beheren van intelligente beheerssystemen.