EDDY DE JONGH

Klasse: Kunsten

Sinds: 31/12/1988

Lidmaatschap: Buitenlands lid

Functie: Buitenlands lid van de Klasse Kunsten (KVAB)


Eén van de voornaamste vertegenwoordigers van de iconologische richting in de kunstgeschiedenis op wereldvlak, met als onderzoeksterrein de Nederlandse kunst van de vroegmoderne tijd en de kunsthistoriografie.


Prijzen: Karel van Manderprijs (1987).

Opleiding: Dr. Kunstgeschiedenis. Hoogleraar (1976) universiteit Utrecht; redacteur (1990) Kunstschrift.