MARC DE MEY

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 22/10/1994

Lidmaatschap: Erelid

Titel: Prof.

Disciplines: Psychologie, Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie

Functie: Verbonden met de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent)


Wetenschapsgeschiedenis, cognitieve wetenschappen.


Activiteit:

Lector katholieke hogeschool Tilburg (1973-78); hoofddocent-gewoon hoogleraar (1991-2005) UG; Rubens leerstoel UC Berkeley 1997; directeur (2006-2012) Vlaams Academisch Centrum (VLAC).

Fulbright Scholarship (1966), P.P. Rubens leerstoel universiteit California, Berkeley (1997), fellow VLAC (2003).

Lid raad van bestuur European Association for the Study of Science and Technology (1983-86), Society for the Social Study of Science (1985-87); lid Cognitive Science Society, American Psychological Association, History of Science Association, Society for the History of the Behavioral Sciences, Nederlandse Vereniging voor Psychonomie.

Prijzen: Frank Boas Award (1966).

Opleiding: Dr. Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (1970), speciaal dr. in cognitieve modellen in de wetenschapsleer (1982) RUG; certif. aanvullende studies psychologie en filosofie van de wetenschap (1966-67) Harvard Center for Cognitive Studies;