WILFRIED DEWACHTER

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 6/12/1986

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Em. prof. dr.

Discipline: Politicologie


Politoloog werkzaam op het gebied van het reële functioneren van de democratie, vnl. in België, meer bepaald inzake verkiezingen, politieke partijen, elite en besluitvorming.


Activiteit: Geassocieerd docent (1969), docent (1970), hoogleraar (1973), gewoon hoogleraar (1975), decaan (1987-91) faculteit Sociale Wetenschappen, directeur (1971-2001) vakgroep Politologie KU Leuven.

Prijzen: J. en M. Huygheprijs (1969), ereburger Klein-Brabant (2002), prix Condorcet-Aron (2006).

Opleiding: Dr. Politieke Wetenschappen (1967).