MARIE-CLAIRE FOBLETS

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 20/10/2001

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr.;barones

Discipline: Antropologie

Functie: Verbonden met de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)


Ere-advocate aan de balie van Brussel. Doceert vreemdelingenrecht en rechtsantropologie.


Activiteit: Hoogleraar KU Leuven, departementsvoorzitter Sociale en Culturele Antropologie; deeltijds hoogleraar UA; deeltijds hoofddocent KUBrussel.

Prijzen: Bijzonder krediet ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek (NBB, 1992), Chaire Jacques Leclercq (1995) Louvain-la-Neuve.

Opleiding: Dr. Sociale en Culturele Antropologie (1990), lic. Rechtsgeleerdheid (1982), lic. Wijsbegeerte (1985), Master in Social and Cultural Anthropology (1984) KU Leuven.