WILLEM FRIJHOFF

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 31/12/2005

Lidmaatschap: Buitenlands lid

Titel: Prof. dr.

Disciplines: Nieuwe geschiedenis (1500-1870), Onderwijskunde


Internationale autoriteit in de cultuurgeschiedenis, met bijzondere belangstelling voor historische processen van cultuuroverdracht, het collectief geheugen, beeldvorming en identiteit van personen, themas uit de historische antropologie en vormen van religieuze beleving in de vroegmoderne tijd. Internationaal vooraanstaand specialist van de geschiedenis van opvoeding en onderwijs, in het bijzonder van de Europese universiteiten


Activiteit: Dr. Letteren (1981) universiteit Tilburg. Gewoon hoogleraar (1987), decaan (1986-89) faculteit Historische en Kunstwetenschappen Erasmusuniversiteit Rotterdam; gewoon hoogleraar (1997), decaan (2002-06) faculteit Letteren, emeritus (2007) Vrije Universiteit Amsterdam; voorzitter bestuur afdeling Letterkunde KNAW (2005-08); professeur invité Universiteit Antwerpen (2008-09), Radboud Universiteit Nijmegen (2009-10); bijzonder hoogleraar cultuurgeschiedenis vanwege de G.Ph. Verhagen Stichting, Erasmus Universiteit Rotterdam (2010-12); voorzitter onderzoeksprogramma Cultureel erfgoed (vervolgens Culturele dynamiek) NWO (2003-14); Jury Prix Claude Lévi-Strauss (Paris 2009-2012); chair Héloïse Network of Historical Academic Databases (2014-17)

Prijzen: Prins Bernhard Fonds Prijs (1983), Médaille du Collège de France (1988), Lid KNAW (1990), Chevalier de l'Ordre National du Mérite (1990), Ad Fontes penning Erasmusuniversiteit (1997), Lid Forum Universal de les Cultures (Barcelona 1998-2004), Harry Lintsen-trofee (2003), Stichting Nederlands Lofprijs der Nederlandse Taal (2004), Hendricks Manuscript Award (Albany NY, 2007), Academia Europaea (2009), Prix Descartes-Huygens (2010), Erelid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (2016)

Ordes: Officier in de orde van Oranje-Nassau.

Opleiding: Filosofie en theologie op de groot-seminaries van het aartsbisdom Utrecht (1960-68); studie geschiedenis Parijs, Sorbonne (1968-70; Maîtrise d'histoire 1970; sociale wetenschappen EHESS, Parijs 1968-71(DEA 1971); Dr. Sociale wetenschappen Katholieke universiteit Tilburg (1981); Dr.honoris causa Université de Mons-Hainaut (1998)