FERDINAND GEUKENS

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 11/10/1958

Lidmaatschap: Erelid

Functies:

  • Erelid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • Verbonden met de Faculteit Wetenschappen (KU Leuven)


Geoloog, specialist in de structuur van de caledonische massieven, meer bepaald binnen het Massief van Stavelot.


Activiteit: Hoogleraar (1954) KU Leuven.

Prijzen: Laureaat universitaire wedstrijd Aardrijkskunde (1944).

Ordes: Grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.

Opleiding: Lic. Aardrijkskunde (1943), dr. Aard- en Delfstoffenkunde (1950).