ROBERT GOBIN

Klasse: Technische wetenschappen

Sinds: 24/4/2009

Lidmaatschap: Erelid

Functie: Erelid van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)


Machineonderdelen, tandwielen, mechanische precisiemeettechniek, mechanische productietechnieken, computergesteund ontwerpen en biomechanica.


Activiteit: Achtereenvolgens assistent, assistent met leeropdracht, werkleider, lector, docent, hoofddocent, hoogleraar (1960-2000) KU Leuven; gasthoogleraar GroepT Leuven.

Ordes: Commandeur in de orde van Leopold II, officier in de Leopoldsorde, officier in de Kroonorde.

Opleiding: Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1960).