WALTER GOMES

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 11/10/1989

Lidmaatschap: Erelid

Titel: Prof. dr.

Discipline: Scheikunde

Functie: Erelid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)


Fysico- en elektrochemicus werkzaam op het gebied van de halfgeleiderelektrochemie, foto-elektrochemie, vaste-stofchemie, heterogene katalyse en etsen.


Activiteit:

Docent (1975), gewoon hoogleraar (1981), directeur Laboratorium voor Fysische Scheikunde (RUG),emeritus gewoon hoogleraar, vanaf 2002

Lid International Society of Electrochemistry, Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie, Electrochemical Society, European Photochemistry Association.

European Research Associates-beurs (1958), Atholl McBean Postdoctoral Fellowship (VS) (1966).

Prijzen: Stas-Springprijs (1963), laureaat KAWLSK (1971), Frans Van Cauwelaertprijs voor Wetenschappen (1974).

Ordes:

Commandeur in de Kroonorde Grootofficier in de Leopoldsorde

Opleiding:

Dr. Scheikunde (1962), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1972).