FRANS GULLENTOPS

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 13/10/1962

Lidmaatschap: Erelid

Functie: Erelid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)


Aardrijkskundige, gespecialiseerd in de geomorfologie en paleogeografie van het zuidelijke Noordzeebekken en stratigrafie van het Kwartair. Ook onderzoek in Congo, Canada en Nieuw-Zeeland.


Activiteit: Hoogleraar (1957), vice-rector (1966-69) KU Leuven.

Prijzen: Laureaat universitaire wedstrijd (1950), Louis Empainprijs (1952).

Ordes: Grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.

Opleiding: Lic. Aardrijkskundige Wetenschappen, lic. Aard- en Delfstofkunde, dr. Natuurwetenschappen (1952).