LILIANE HAEGEMAN

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 31/12/1994

Lidmaatschap: Buitenlands lid

Titel: Prof.

Functie: Verbonden met de Vakgroep Taalkunde (UGent)


Taalkundige. Bestudeert problemen van taalvariatie, zowel macrovariatie (Engels vs. Frans/Romaanse talen) als microvariatie (dialectvariatie, met bijzondere aandacht voor het West-Vlaams). Theoretisch kader: generatieve syntaxis.


Prijzen: Laureaat KAWLSK (1982).

Opleiding: Dr. Germaanse Filologie (1981) RUG. Hoogleraar (1984) universiteit Genève, (1999) universiteit Charles de Gaulle Lille III.