KRIS HEYDE

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 9/10/1996

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Em. prof.

Disciplines: Exacte wetenschappen, Natuurkunde

Functies:

  • Lid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • Verbonden met de Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (UGent)


Theoretische studie van de opbouw van de atoomkern en de onderliggend structuur en dit in een sterke uitwisseling met de experimentele onderzoeksgroepen in dit onderzoeksgebied. Correlaties tussen protonen en neutronen spelen een heel belangrijke rol bij het vormen van een aantal elementaire excitatiemodes. Onderzoek omtrent vormcoexistentie in atoomkernen, vooral in exotische atoomkernen, vormt een hoogst actueel onderwerp wereldwijd.


Activiteit: Docent (1981), hoogleraar (1989), gewoon hoogleraar (1994) RUG; directeur-diensthoofd Laboratorium voor Kernfysica (1992), voorzitter Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica (1993 tot 2006) RUG. Scientific Associate bij CERN, september 1998-maart 1999, Prof. em. sinds oktober 2007.

Prijzen: Recipient van de "Belgan Francqui Chair 2003-2004" aan de faculteit Wetenschappen van de KULeuven. Fellow of the American Physical Society - 2006

Ordes: Grootofficier in de orde van Leopold II, 2010 Commandeur in de Kroonorde Albert II 2010

Opleiding: Dr. Natuurkunde (1968), geaggregeerde Hoger Onderwijs.