CHARLES HIRSCH

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 12/10/1994

Lidmaatschap: Gewoon lid

Functies:

  • Lid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • President van NUMECA International
  • Verbonden met de Vakgroep Toegepaste Mechanica (VUB)


Onderzoek over numerieke stromingsdynamica, turbulentie, ontwikkeling en toepassing van windenergie, stromingsmachines.


Activiteit: Hoogleraar (1969), hoofd departement Stromingsleer, VUB.

Prijzen: Tweejaarlijkse prijs Iwan Ã…kerman (1994);

Opleiding: Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1961), lic. Fysica (1962), dr. Toegepaste Wetenschappen (1969) ULB.